Wszystkie terpie trwają 50 minut. Zapraszamy!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy na konsultację tel. 510 832 823

Diagnostyka termoregulacyjna "emocje w ciele"

Uwaga!!!  Tu stres!!! serce bije szybciej, oddech przyspiesza, mięśnie są napięte, ręce się trzęsą.   Stres w sytuacjach zagrażających życiu stres pozwala reagować instynktownie, a przez to też szybciej. Uwalniane są hormony, takie jak adrenalina, noradrenalina i kortyzol. Do mózgu i mięśni dociera więcej tlenu, serce bije szybciej, wzrasta ciśnienie…

Terapia wodorem

Terapia wodorem cząsteczkowym pozwala cofnąć procesy chorobotwórcze i stany zapalne, wzmacnia odporność, poprawia kondycję i wydolność organizmu, poprawia jakość snu, regeneruje organizm przywracając mu witalność oraz opóźnia procesy starzenia. Dzięki swojej prostocie szybkości działania oraz braku skutków ubocznych jest dedykowana dzieciom (alergie pokarmowe i oddechowe), nastolatkom (trądzik, otyłość),osobom przewlekle chorym,…

Terapia miofunkcjonalna

Celem tej terapii jest uzyskanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka (język w stanie spoczynku jest przyklejony do podniebienia, zęby są do siebie zbliżone, a wargi domknięte) oraz prawidłowego sposobu połykania. W czasie terapii dziecko wykonuje zestaw określonych ćwiczeń języka i warg w celu usprawnienia narządów mowy. Terapia jest kierowana do wszystkich…

Trening umiejętności społecznych

Zajęcia TUS to terapia dla dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego. Skupiają się na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności interpersonalnego, kontaktowania się i współdziałania. Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę kontaktów dziecka z otoczeniem i wprowadzenie go w podstawowe zasady panujące w życiu społecznym - kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny, społecznie akceptowalne wyrażanie emocji,…

Terapia behawioralna

Podstawowym celem terapii behawioralnej jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Terapia ta jest wykorzystywana w pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, z ADHD, przejawiającymi problemy w komunikowaniu się, przejawiającymi trudne zachowania (napady złości,…

Kinesiolog Taping (oklejanie plastrami)

Kinesiotaping jest skuteczną i bardzo bezpieczną metodą terapeutyczną dla dzieci jako wsparcie rehabilitacji. Dzięki temu terapia przenosi się poza gabinet i działa między poszczególnymi sesjami u terapeuty. Poprzez oddziaływanie na stawy, mięśnie, więzadła i powięzie tejpy zmniejszają dolegliwości bólowe i poprawiają motorykę. Właśnie z tego powodu plastrowanie może być dobrą metodą znoszenia…

Terapia PNF

Terapia PNF to trójpłaszczyznowe wzorce ruchowe różnych części ciała i w różnych kombinacjach. Używanie technik, np. kombinacji skurczów izotonicznych prowadzi do osiągnięcia pozytywnego rezultatu terapeutycznego. Celem metody jest ułatwienie wykonywania codziennych czynności i osiąganie jak największej samodzielności. Terapeuta poprzez stymulację receptorów ruchu oraz pozycji ciała, tworzy nowe wzorce ruchowe.

Terapia wad postawy

Podczas rehabilitacji wad postawy u dzieci wykorzystuje się różne metody terapeutyczne, takie jak ćwiczenia korekcyjne, masaże, metody kinezyterapeutyczne czy terapię manualną. Celem terapii jest poprawa postawy ciała, wzmocnienie mięśni, poprawa elastyczności i zwiększenie zakresu ruchu w stawach. Wczesne wykrycie nieprawidłowości w postawie dziecka to gwarancja skutecznego leczenia. Dlatego zachęcamy rodziców…

EEG Biofeedback (Neurofeedback)

Dzięki szerokiemu spektrum oddziaływań metoda biofeedback znajduje szerokie zastosowanie przy: zaburzeniach uwagi oraz koncentracji,a także nadpobudliwości psychoruchowej, problemach szkolnych ( dysleksja, dyskalkulia ), rozwojowych zaburzeniach mowy, stanach lękowych, w rehabilitacjipo urazach czaszki, udarach, zaburzeniach snu, zaburzeniach lękowych i fobiach, wstydliwości i tremie, migrenach, jąkaniu się i wielu innych.

Terapia logopedyczna

Konsultacja logopedyczna składa się z dwóch spotkań: Pierwsze spotkanie odbywa się z Rodzicem/Opiekunem. Zostaje przeprowadzony wywiad dotyczący przebiegu ciąży, porodu i rozwoju dziecka. Drugie spotkanie konsultacyjne odbywa się z Rodzicem/Opiekunem i Dzieckiem. Podczas wizyty zostaje oceniona w zależności od wieku: -zabawa; -rozumienie; -kompetencja komunikacyjna dziecka (nawiązanie relacji, prowadzenie dialogu); -kompetencja…

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna: Terapia psychologiczna wykorzystuje w działaniu spontaniczną- niekierowaną aktywność dziecka w zabawie oraz dialogu z terapeutą, w taki sposób aby dziecko mogło wypowiedzieć bądź wyrazić trudne dla niego problemy oraz emocje. Terapeuta bazuje na budowaniu zaufania w relacji z maluchem tak by stopniowo pokonywać barierę emocjonalną, która utrudnia harmonijny…

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna służy pomocą dzieciom, kiedy rówieśnicy z tego samego środowiska próbują takiego kogoś całkowicie odrzucić jak i wykluczyć społecznie, następnym kierunkiem jest poprawa umiejętności społecznych, tworząc poprawność wytyczonych ścieżek integracji społecznej. Skierowana w stronę dzieci mających rzeczywiste problemy w przyswajaniu wiadomości jak i nauki wedle kierunku przewidywanego programu nauczania.…

Terapia NDT–BOBATH

Nasza poradnia oferuje nową zindywidualizowaną metodę NDT-Bobath odnoszącą się do wszelkich działań rehabilitacyjnych, wobec wszelkich istnień ludzkich z problemami neurologicznymi. Ta metodyka jest rezolutną formą, której zadaniem jest pomoc ukierunkowana przy wielowymiarowym upostaciowieniu rozwoju maluszków, które potrzebują zwiększenia aktywności przy aspekcie rozwoju psychomotorycznego. Często również wykorzystuje się ją wobec osób,…

Terapia metodą Vojty

Metoda Vojty jest jedną z głównych metod stosowanych w neurorehabilitacji. Metoda Vojty stymuluje mózg do uaktywniania wrodzonych, zakodowanych wzorców ruchowych i przeniesienia tych aktywności na mięśnie kończyn i tułowia w postaci skoordynowanych ruchów. W trakcie terapii metodą Vojty terapeuta układa dziecko w indywidualnie dobrane pozycje oraz naciska na wybrane punkty…

MIKROKINEZYTERAPIA

MIKROKINEZYTERAPIA to bezpieczna i skuteczna forma terapii stosowana w różnorodnych dolegliwościach. Mikrokinezyterapia powstała na bazie osteopatii i embriologii, a swoje miejsce znalazła tam, gdzie kończą się możliwości typowo manualnej pracy z ciałem. Podczas zabiegu pacjent pozostaje w ubraniu i leży na stole do masażu. Sam zabieg wygląda jak forma głaskania…

Terapia ręki

Celem terapii ręki jest usprawnienie motoryki małej, odnoszącej się do bardzo precyzyjnych ruchów dłoni i palców przez które odbierane są swymi kończynami odczucia dotykiem. Są to specjalne ćwiczenia oraz zabawy, które swym działaniem kierują rozwój na sprawność ruchową dłoni dziecko, umiejętność poprawności chwytu i pewnego rodzaju zrównoważoną koordynację pomiędzy dłońmi,…

Rehabilitacja stomatologiczna

Rehabilitacja stomatologiczna to dział rehabilitacji medycznej zajmujący się naprawą funkcjonalności ruchu w obrębie układu czaszkowo-szyjno-żuchowowego. Wpływa również na zmniejszenie dolegliwości w tym rejonie twarzy. Rehabilitacja stomatologiczna to również techniki rozluźniające staw skroniowo- żuchwowy połączone z badaniem postawy ciała . Zastosowanie: -bóle głowy -bóle żuchwy i szczęki -bóle i trzaski w obrębie…

Rehabilitacja

Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem dostępnych technik i metod „specjalnych” fizjoterapii: „(NDT-Bobath, FDM, PNF, t. czaszkowo- krzyżowa, rehabilitacja stomatologiczna, kinesiology taping i inne). Jest to wspomaganie rozwoju ruchowego oraz poznawczego dziecka. Terapia dostosowana do wieku, możliwości i potrzeb dziecka. Staramy się aby warunki, w których ćwiczy dziecko były zawsze przyjazne i…

Terapia Czaszkowo-krzyżowa (cranio-sacralna)- model biodynamiczny

Subtelny masaż mający na celu wyciszenie dziecka. Pomaga w normalizacji napięcia mięśniowego. Zastosowanie: -zaburzenia emocjonalne -nadpobudliwość psychoruchowa -autyzm -mózgowe porażenie dziecięce -ADHD -migreny -depresje i inne. Terapeuta w czasie zabiegu realizuje konkretne układy terapeutyczne, które są wykorzystywanymi w innych podejściach perspektyw osteopatycznej. W tej terapii wykorzystywany jest subtelny dotyk, który…

Terapia Integracji Sensorycznej

Terapia ukierunkowana w stronę dzieci, mających problem ze zorganizowanym uporządkowaniem swych wrażeń zmysłowych poprzez odczuwalność różnorodnych bodźców, mogą one objawiać się: -nadmierną wrażliwością lub zbyt małą wrażliwością na bodźce odbierane z zewnątrz; -problemami z koncentracją; -niezgrabnością ruchową; -opóźnionym rozwój aparatu mowy itp. Terapia tworzy rozwojową przestrzeń do prawidłowego odbioru i…

Terapia MAES

Terapia MAES swoje zastosowanie kieruje w stronę dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Dostępna dla dzieci w każdym wieku. Odnosi się wobec analitycznego podejścia dysfunkcji, przy niemożności przepływu sygnałów, które są wynikiem uszkodzenia mózgu. Podczas wykonywania określonych czynności przez dziecko, mózg wraz z siecią neuronów wybiera najkrótszą…

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl