Przedszkolna Karuzela

Stowarzyszenie Karuzela realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej”

 

Dofinansowanie projektu z UE: 899 063,80 zł

Projekt realizowany w okresie 18 miesięcy i dotyczy utworzenia nowych 25 miejsc edukacji przedszkolnej oraz wprowadzenia zajęć dodatkowych wynikających z analizy i diagnozy potrzeb. Cel główny projektu to zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Radomia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:

- utworzenie dodatkowych 25 miejsc edukacji przedszkolnej najpóźniej w 6 mies. realizacji proj.

- realizacja nowych zajęć specjalistycznych wynikających z diagnozy potrzeb edukacyjnych

- wsparcie procesów integracyjnych dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi (74 dzieci w tym 42 niepełnosprawnych) w okresie realizacji proj.

Projekt obejmie 74 dzieci (26 dziewczynek i 48 chłopców) w wieku 3 - 5 lat zamieszk. (zgodnie z przepisami KC) teren miasta Radom. Uczestnicy projektu zostaną przyporządkowani do 9 oddziałów przedszkolnych (7 istniejących – 49 dzieci oraz 2 nowe w liczbie 25 dzieci - łącznie 42 dzieci niepełnosprawnych)

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie od 15 listopada do 17 grudnia 2018 r. do godziny 12.00.

W załączeniu podajemy formularze rekrutacyjne, które należy złożyć w biurze projektu oraz regulamin rekrutacji do projektu.

REKRUACJA PRZEDŁUŻONA DO 31.12.2018

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl