Ramowy plan dnia i tygodnia

Każdy dzień tygodnia (oprócz stałych elementów realizowania Programu Edukacji Przedszkolnej) przeznaczony jest na inny rodzaj zajęć dodatkowych:

Poniedziałek jest dniem zajęć terapeutycznych. Czas ten poświęcony jest na wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci ze szczególnym uwzględnieniem sfer wymagających dodatkowej pracy. Osoby prowadzące dostosowują się w swoich działaniach do preferencji dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych wykorzystując elementy takich metod jak: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, czy Metody Knillów.

Wtorek to dzień zajęć plastycznych. W tym czasie podejmowane są różnorakie działania wspierające aktywność twórczą dziecka. Zajęcia nawiązują  tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i okoliczności.

Środa jest dniem sportu. Przeprowadzane zajęcia zapewniają dzieciom niezbędną do prawidłowego rozwoju porcję ruchu.

Czwartek to dzień z muzyką i tańcem. Osoby prowadzące zajęcia stwarzają dzieciom szereg możliwości do czerpania radości z kontaktu z muzyką.

Piątek  jest dniem zabawek :) Tego dnia maluchy, mogą zabrać ze sobą ulubioną grę, zabawkę czy pluszaka.  Wyjątek stanowią grupy w okresie adaptacji – tam pluszaki są mile widziane, aż do momentu przejścia przez cały okres adaptacyjny.

W trakcie pobytu w przedszkolu, dzieci objęte są opieką logopedy, psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty, specjalisty od integracji sensorycznej. Dzieci realizują zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, treningi umiejętności społecznych oraz zajęcia polisensoryczne. Zajęcia prowadzone są indywidualne i grupowo. W placówce możliwe jest również umówienie się na konsultacje z psychiatrą dziecięcym.

Oferujemy również regularne szkolenia dla Rodziców i Grupę Wsparcia. Organizujemy konsultacje. Rodzice są jednym z najważniejszych ogniw terapii dziecka, dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z Nimi. Wspieramy Rodziców w procesie diagnozy i terapii dziecka.

Każde z naszych dzieci, które posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy opinię o wczesnym wspomaganiu, otrzymuje innowacyjny w naszej placówce, autorski Dziennik Terapii dzięki któremu Rodzic obserwuje postępy dziecka oraz monitoruje jego wszystkie terapie, także te odbywające się poza placówką Karuzeli. Dzięki temu dokumentowi wszyscy terapeuci dziecka mają ze sobą kontakt.

Więcej w tej kategorii: « Zajęcia dodatkowe Rekrutacja »

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl