Ramowy plan dnia i tygodnia

Roczny plan zajęć z dziećmi ukierunkowany jest na intensywną stymulację rozwoju we wszystkich jego sferach z włączeniem w edukację elementów sensorycznych.

Pierwszy miesiąc pracy jest miesiącem adaptacji nowych grup, czasem obserwacji i diagnozy wszystkich dzieci pod kątem ustalenia indywidualnych planów pracy z dzieckiem na dany rok szkolny/modyfikacji już istniejących indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

W kolejnych miesiącach personel rozpoczyna realizację różnorakich zajęć grupowych/terapeutycznych.

Każdy dzień tygodnia (oprócz stałych elementów realizowania Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Indywidualnych Programów Edukacyjno-terapeutycznych) przeznaczony jest na inny rodzaj zajęć stymulujących zmysły:

 

Poniedziałek jest dniem stymulacji dotykowej. Czas ten poświęcony jest na wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci ze szczególnym uwzględnieniem percepcji dotykowej. Osoby prowadzące zajęcia dostosowują się w swoich działaniach do preferencji dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych wykorzystując elementy różnych metod terapeutycznych, stymulujących rozwój motoryki małej i dużej.

Wtorek to dzień stymulacji zmysłu wzroku. W tym czasie podejmowane są różnorakie działania wspierające aktywność twórczą dziecka, a także rozwijające percepcję wzrokową. Zajęcia nawiązują tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt
i innych sytuacji okolicznościowych.

Środa jest dniem stymulacji zmysłu węchu. Przeprowadzane zajęcia pozwalają na poznanie nowych zapachów, odkrywanie ich różnorodności.

Czwartek  to dzień  stymulacji zmysłu słuchu. Osoby prowadzące zajęcia stwarzają dzieciom szereg możliwości do czerpania radości z kontaktu z muzyką, a także swobodnej improwizacji z wykorzystaniem instrumentów
i samodzielnie stworzonych pomocy do stymulowania percepcji słuchowej.

Piątek jest dniem stymulacji zmysłu smaku.  Tego dnia dzieci poznają różne smaki, charakterystyczne dla danej pory roku bądź aktualnych świąt i sytuacji okolicznościowych. Jest to również dzień w szczególny sposób poświęcony nauce samodzielności i dbania o prawidłowe nawyki żywieniowe.

W trakcie pobytu w przedszkolu, dzieci objęte są opieką logopedy, psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty (badania przesiewowe), specjalisty od integracji sensorycznej (konsultacje). Dzieci realizują zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające umiejętności społeczne, logopedyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualne i grupowo. Oferta zajęć dodatkowych/grupowych jest systematycznie poszerzania, w stałej ofercie występują takie zajęcia jak: Treningi umiejętności społecznych, Język Angielski, Zajęcia korekcyjno-ruchowe lub polisensoryczne, Zajęcia umuzykalniające. W placówce możliwe jest również umówienie się na konsultacje z psychiatrą dziecięcym.

Oferujemy również regularne szkolenia dla Rodziców i Grupę Wsparcia. Organizujemy konsultacje. Rodzice są jednym z najważniejszych ogniw terapii dziecka, dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z Nimi. Wspieramy Rodziców w procesie diagnozy i terapii dziecka.

Każde z naszych dzieci, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ma możliwość otrzymania innowacyjnego, autorskiego Dziennik Terapii, dzięki któremu Rodzic obserwuje postępy dziecka oraz monitoruje jego wszystkie terapie, także te odbywające się poza placówką Karuzeli. Dzięki temu dokumentowi wszyscy terapeuci dziecka mają ze sobą stały kontakt.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8.00 – 8.30 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy integrujące grupę, przywitanie, ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-samoobsługowe, śniadanie, zabiegi higieniczne po śniadaniu.

8.30 – 12.00 realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej

  • Spacery, wycieczki, zabawy terenowe, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Zajęcia terapeutyczne
  • Swobodna zabawa, zabawy tematyczne

12.00 – 12.30 przygotowanie do posiłku, obiad, czynności higieniczno-porządkowe po obiedzie.

12.30 – 13.00 odpoczynek poobiedni (grupy najmłodsze), kwadrans na bajkę, relaks przy muzyce, ćwiczenia utrwalające wiadomości  z zajęć edukacyjnych. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci.

13.00 – 14.00 zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zajęcia dodatkowe.

14.00 – 14.30 przygotowanie do podwieczorku, czynności  higieniczno-samoobsługowe.

14.30 – 16.30 swobodna działalność dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań, zabawy tematyczne, odbiór dzieci.

W trakcie pobytu w placówce dzieci objęte są opieką logopedy, psychologa
oraz terapeuty według indywidualnych potrzeb. Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych odbywa się zgodnie z grafikiem dostosowanym do możliwości psychofizycznych dziecka.

Więcej w tej kategorii: « Zajęcia dodatkowe Rekrutacja »

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl