Zajęcia dodatkowe

Zajęcia z językiem angielskim

W naszym żłobku oferujemy w ramach pobytu dzieci zajęcia z języka angielskiego, które pozwalają na osłuchanie się dziecka z językiem angielskim. Dzieci mają możliwość poznania zabaw oraz piosenek w języku angielskim.

Zajęcia z logopedą

Mowa stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów myślowych. Czuwanie nad przebiegiem jej rozwoju od najwcześniejszego dzieciństwa jest ważnym zadaniem. Oferujemy zajęcia grupowe, jak i indywidualne, które mają na celu kształtowanie prawidłowej mowy, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, wdrażanie do praktycznego wykorzystywania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń oraz wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

Zajęcia z psychologiem

Psycholog w naszym żłobku pomoże dziecku dobrze zaaklimatyzować się w placówce. Zajęcia prowadzone ułatwiają dziecku oswojenie się z nowym miejscem. Psycholog opracowuje specjalne programy/zajęcia, które między innymi rozwijają inteligencję dziecka, rozwijają wiedzę o emocjach, sposobach konstruktywnego ich wyrażania oraz usprawniania umiejętności porozumiewania się.

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl