Diagnozy

Poradnia oferuje  diagnozy:

 • Diagnozy zaburzeń wieku rozwojowego
 • Diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej
 • Diagnoza funkcjonalna w oparciu o Test PEP-3
 • Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet

 

Diagnoza zaburzeń wieku rozwojowego/ zaburzeń ze spektrum autyzmu składa się z 4 etapów:

 1. Wywiad z rodzicem (pedagog)- 1h

 2. Swobodnej obserwacji zabawy dziecka z rodzicem, potem z terapeutą. W tym etapie uczestniczy dwóch specjalistów ( pedagog/psycholog lub logopeda)- 1h.

 3. Diagnoza protokołem do obserwacji zaburzeń ze spektrum autyzmu Ados 2 lub innym narzędziem dopasowanym do potrzeb i możliwości funkcjonowania dziecka-1h.

 4. Wizyta lekarska (psychiatra)- 30 min-1h

Diagnoza kończy się wydaniem opinii dotyczącej stwierdzonych zaburzeń/dysfunkcji wraz z zaleceniami.

 

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej składa się z 3 etapów:

 1. Wywiad z rodzicem

 2. Obserwacja kliniczna dziecka

 3. Testy Południowo- Kalifornijskie

*testy użyte w badaniu mogę być modyfikowane w zależności od wieku, dysfunkcji oraz możliwości dziecka. Diagnoza kończy się wydaniem oraz omówieniem opinii o przebiegu procesów integracji sensorycznej.

 

Diagnoza funkcjonalna PEP-3  składa się z 2 wizyt, które służą do:

 • Oceny funkcjonalnej dziecka
 • Mierzenia postepów w diagnozie dziecka
 • Opracowywania indywidualnych planów edukacujno-terapeutycznych
 • Tworzenia programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z opóźnieniem rozwoju)

Diagnoza kończy się wydaniem opinii.

Dokumenty, które rodzice powinni zabrać ze sobą na pierwszą wizytę diagnostyczną:

 1. Książeczka zdrowia dziecka

 2. Orzeczenie o niepełnosprawności

 3. Opinie od innych specjalistów

 4. Opis przeprowadzonych dotąd badań lekarskich.

 

Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet

Skala Inteligencji Stanford-Binet to narzędzie służące do pomiaru inteligencji i zdolności poznawczych. Przeznaczone jest do badania dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 roku życia oraz dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Test charakteryzuje się bardzo wysoką trafnością i rzetelnością oraz precyzyjnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Test dedykowany jest przede wszystkim dzieciom z:

 • niepełnosprawnością ruchową
 • autyzmem
 • Zespołem Aspergera
 • zespołami genetycznymi
 • afazją
 • opóźnionym rozwojem mowy
 • trudnościami w nauce
 • uszkodzeniami mózgu i innymi zaburzeniami.

Badanie obejmuje 3 spotkania:

 • Wywiad z rodzicem przeprowadzony przez psychologa. Zapoznanie się ze zgromadzoną przez rodziców/opiekunów dokumentacją oraz analiza ewentualnych poprzednich wyników dziecka, które uczestniczyło już w badaniu (50-60 min).
 • Spotkanie jest w pełni poświęcone przeprowadzeniu badania Stanford-Binet. Badanie przeprowadza psycholog. W zależności od współpracy oraz możliwości dziecka, badanie może trwać od 45 do 75 minut .
 • Omówienie wyników badania oraz wydanie pisemnej opinii. Wizyta odbywa się tylko z rodzicami bez udziału dziecka (50 min).
Więcej w tej kategorii: « Konsultacje Online O poradni »

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl