Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić.

Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć.

Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem”

                                                                *Albert Camus


Jak wspieramy uczniów i rodziców w procesie edukacji w domu?


POMOCE

zapewniamy podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, dostęp do najlepszych platform edukacyjnych

DYDAKTYKA

umożliwiamy przygotowanie uczniów do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych poprzez konsultacje w naszej szkole i zdalnie

SPRZĘT

dajemy możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych znajdujących się w szkole służących realizacji podstawy programowej

INTEGRACJA

organizujemy w szkole zajęcia grupowe: z języka obcego oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

WSPARCIE

prowadzimy zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizację zaleceń

OPIEKA

jesteśmy zawsze gotowi na rozmowę i konsultacje ws. edukacji w domu, egzaminów, z zakresu doradztwa zawodowego

Zobacz w jak komfortowych warunkach przebywają nasi podopieczni

WDRAŻAMY INNOWACYJNE ROZWIĄZNIA

dla poprawy rozwoju dziecka

Test nieprawidłowości rozwojowych

Dziennik Terapii

Przedszkole Sensoryczne

COM_SPEASYIMAGEGALLERY_NO_IMAGES

Wykwalifikowana kadra

Twoje dzieci pod najlepszą opieką.

mgr Linda Dąbrowska

mgr Linda Dąbrowska

Oligofrenopedagog

dr Anna Zając

dr Anna Zając

Logopeda

mgr Julita Wojda

mgr Julita Wojda

Fizjoterapeuta

mgr Monika Zawisza

mgr Monika Zawisza

Oligofrenopedagog

124

Nauczyciele i Terapeuci

800

Podopiecznych

1850

Szczęśliwi rodzice

168

Wydarzenia

FAQ

 • Czy nauka w domu oznacza, że nie jest się uczniem?

  Nie. Wręcz przeciwnie.

  Rodzice zgłaszając swoje dziecko do nauki w domu w pierwszej kolejności zapisują dziecko do naszej szkoły. w tym momencie dziecko zgodnie z Ustawą Oświatową.

  Następnie rodzic składa do dyrektora wniosek o objęcie dziecka nauczaniem poza placówką.

 • Jak można rozpocząć naukę w domu?

  Rodzice zgłaszając swoje dziecko do nauki w domu w pierwszej kolejności zapisują dziecko do naszej szkoły.

  Kiedy dziecko otrzyma status ucznia naszej szkoły rodzic może złożyć do dyrektora wniosek o objęcie dziecka nauczaniem poza placówką. Jednocześnie rodzice muszą: 
  - złożyć oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
  - zobowiązać się do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych (nie dotyczy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

 • Jak odbywa się nauka w domu?

  Zajęcia edukacyjne, które odbywają poza placówką zgodnie z Ustawą Oświatową.

  Rodzice składając oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym zobowiązują się jednocześnie do przystępowania w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Od wyników egzaminów zależy czy uczeń będzie mógł kontynuować naukę w domu.

  Rodzić decydując się na taką formę nauki w pełni odpowiada za formę pobierania edukacji. Naszą rolą jest wspierać rodziców w tym procesie. Robimy to poprzez:
  - zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  - udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  - możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły (w porozumieniu z dyrektorem szkoły),
  - możliwość uczestniczenia w szkole w: zajęciach z języka obcego, zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; w zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego
  - realizację zaleceń dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • Czy uczeń pobierający naukę w domu otrzymuje oceny?

  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.

  Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez naszą szkołę, zgodnie z art. 44l lub art. 44wa ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.
  Uczniowi realizującemu naukę poza szkoła nie ustalamy oceny z zachowania. 


   

 • Czy egzaminy obejmują poszczególne przedmioty?

  Proces dydaktyczny w naszej Szkole:
  - Pierwszy etap edukacyjny obejmuje klasy I, II i III. Nauczanie na tym etapie ma na celu zapewnienie łagodnego przejścia z przedszkola do edukacji szkolnej. Ma ono charakter zintegrowany.
  - Drugi etap edukacyjny (klasy IV-VIII) obejmuje nauczanie w podziale na przedmioty.

Kontakt

Ty też możesz pomagać!

Wszyscy potrzebujemy akceptacji i wsparcia

Wskazujemy drogi po których łatwiej podążać z dzieckiem z niepełnosprawnością

dołącz i wspieraj dzieci w ich najlepszym rozwoju

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl