Oferta

Dzieci otaczamy opieką w godz. 6.30 do 16.30. Zajęcia odbywają się przez cały rok (także w wakacje) od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Do Przedszkola uczęszcza obecnie ok. 100 dzieci. Przedszkolaki dzielone są na małe grupy w zależności od ich potrzeb i możliwości. Są dwa główne podziały na grupy: terapeutyczne oraz integracyjne.

Zajęcia organizowane przez wychowawców oraz terapeutów są dostosowane do wieku i możliwości dziecka. Dbając o prawidłowy rozwój dziecka staramy się pobudzać wszystkie sfery:


I. Rozwoju fizycznego, a więc motorykę dużą, oznaczającą sprawność ruchową całego ciała oraz motorykę małą będącą sprawnością ruchową rąk w zakresie ich szybkości, precyzji;

II. Rozwoju intelektualnego, szeroko rozumianego jako umiejętność korzystania ze zmysłów, spostrzegania, przyswajania wiedzy na temat otaczającego świata;

III. Rozwoju społeczno – emocjonalnego stanowiącego zdolność do nawiązywania  i utrzymywania kontaktów, samoobsługę a także zdolność wyrażania różnych emocji;

IV. Rozwoju komunikacji, a więc rozumienia i posługiwania się mową bądź alternatywnymi formami komunikacji.

Roczny plan zajęć z dziećmi ukierunkowany jest na intensywną stymulację rozwoju we wszystkich jego sferach z włączeniem w edukację elementów sensorycznych.

Pierwszy miesiąc pracy jest miesiącem adaptacji nowych grup, czasem obserwacji i diagnozy wszystkich dzieci pod kątem ustalenia indywidualnych planów pracy z dzieckiem. W kolejnych miesiącach pedagodzy rozpoczynają realizację zajęć terapeutycznych.

Więcej w tej kategorii: « Rekrutacja O przedszkolu »

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl