Zajęcia dodatkowe

Terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne w większości odbywają się indywidualnie. Opieką logopedy objęte są wszystkie dzieci z orzeczeniami. Podczas zajęć rozwijane są umiejętności związane z komunikacją, mową, wymową, a także czytaniem i pisaniem. Zwracamy uwagę także na funkcje jedzenia i picia, wspieramy terapie związane z trudnościami pokarmowymi (np. przy AFRID). Staramy się działać według najnowszej wiedzy i standardów. Wprowadzamy dzieciom alternatywne i wspomagające metody komunikacji w zależności od ich możliwości i potrzeb. W naszej pracy używamy:

- alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, budujemy strategie wg. dr Magdaleny Grycman;

- posługujemy się MAKATONEM;

- symbolami PECS;

- wykorzystujemy metodę werbo-tonalną;

- gesty wspierające artykulację (w tym GORA, czyli gesty obrazujące ruchy artykulacyjne);

Każde dziecko w przedszkolu ma przeprowadzone badanie przesiewowe oceniające: kompetencję komunikacyjną, kompetencję językową, mowę narracyjną, wymowę, budowę i sprawność narządów artykulacyjnych. Każdy rodzic po badaniu przesiewowym otrzymuje pisemną informację na temat jego wyników.

Na zajęcia logopedyczne wymagamy zeszytów w formacie A4.

 

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne/Treningi umiejętności społecznych

Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Poprzez zabawę dzieci mogą uczyć się i akceptować zasady życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczyć się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób.

Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) to terapia adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego. Zajęcia są prowadzone w malutkich grupach 2-3 osobowych oraz we wszystkich grupach integracyjnych. Skupiają się na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę kontaktów dziecka z otoczeniem, tak z rówieśnikami jak i z dorosłymi i wprowadzenie go w podstawowe zasady panujące w życiu społecznym - kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny podczas zabaw w kole, witanie się i żegnanie, odraczanie zachowań w oczekiwaniu na swoją kolej, społecznie akceptowane wyrażanie emocji, współpracę przy wykonywaniu zadań w kilka osób itd.

 

Język angielski (zajęcia realizowane także w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego)

Język angielski w edukacji przedszkolnej jest bardzo ważny, ponieważ daje dzieciom szansę nabywania pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do późniejszej nauki w szkole. Dzieci najłatwiej i najchętniej uczą się przez zabawę, dlatego zajęcia w naszym przedszkolu przepełnione są kolorowymi obrazkami, malowankami i muzyką, co rozbudza w przedszkolakach świadomość językową.

Nauka języka angielskiego odbywa się metodą Total Physical Response, która jest niezwykle skuteczna w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci reagują całym ciałem, „całym sobą” na zagadnienia i słownictwo w języku angielskim, co jest bardzo naturalne i sprawia wiele radości. Na zajęciach nauczyciel wykorzystuje pacynkę, która zna tylko język angielski, co od razu budzi zainteresowanie dzieci i chęć do dalszej pracy. Język angielski w naszym przedszkolu to nie tylko nauka, ale świetna zabawa ruchowa, teatralna, muzyczna, plastyczna.

English is great!

 

Zajęcia korekcyjno-ruchowe

Nasze przedszkolaki uczestniczą w zajęciach korekcyjno-ruchowych w których główną rolę odgrywają ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i małą. Celem zajęć jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, rozwijanie koordynacji ruchowej, uczenie zdrowej rywalizacji, zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci.

Zajęcia z elementami integracji sensorycznej

Zajęcia wykorzystujące elementy integracji sensorycznej prowadzone w niewielkich grupach 3-4 osobowych.

 

Trening słuchowy Tomatis®

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.

Metoda Tomatisa® działa dzięki jedynemu w swoim rodzaju przenośnemu urządzeniu o nazwie TalksUp®. Zostało ono zaprojektowane specjalnie do przetwarzania muzyki i głosu z zastosowaniem specyficznych parametrów. Urządzenie dysponuje licznymi funkcjami, w tymbramkowaniem elektronicznym. Bramkowanie to wyjątkowy i nieinwazyjny proces, który pozwala wywołać efekt kontrastu dźwiękowego, dzięki nagłemu przejściu od niskich do wysokich częstotliwości. Wielokrotne naprzemienne przechodzenie od niskich do wysokich częstotliwości i z powrotem wymaga od ucha dużego wysiłku w celu dostosowania się do zmian, co stymuluje mózg.

Specjalista Metody Tomatisa® ocenia poziom uwagi słuchowej dziecka, a następnie opracowuje program słuchowy dostosowany do jego potrzeb. Program słuchowy Metody Tomatisa® trwa dwa tygodnie. Seanse trwają zwykle 80 minut dziennie. Między każdym z programów należy zrobić przerwę 4-8 tygodni, zwaną również „fazą przyswajania”.

Naszą placówkę, uprawnioną do diagnozy i terapii tą metodą możemy znaleźć na międzynarodowej stronie https://www.tomatis.com/pl/jak-znalezc-certyfikowanego-specjaliste-metody-tomatisar

Z terapii tej mogą korzystać wszystkie dzieci z przedszkola bezpłatnie.

 

Zajęcia rewalidacyjne/ogólnorozwojowe

Odbywają się indywidualnie i trwają 60 minut. Opieką nauczyciela rewalidacji objęte są wszystkie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas zajęć wspomagane są wszystkie zaburzone sfery rozwoju dziecka, w taki sposób, aby w jak największym stopniu wyrównać jego szanse edukacyjne i zrekompensować deficyty. Staramy się działać według najnowszej wiedzy i standardów. Współpracujemy z kadrą terapeutyczną w ramach wprowadzania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

Każde dziecko w przedszkolu otrzymuje pisemną informację zwrotną z zakresu realizacji zajęć rewalidacyjnych pod koniec roku szkolnego. Na zajęcia rewalidacyjne wymagamy zeszytów w formacie A4 (po konsultacji z logopedą prowadzącym istnieje możliwość jednego- wspólnego zeszytu terapeutycznego).

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne realizowane są w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla wszystkich dzieci z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie pięcioosobowych i mają na celu wspieranie rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi oraz trudnościami w procesie uczenia się.

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl