Zajęcia dodatkowe

Terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne w większości odbywają się indywidualnie. Opieką logopedy objęte są wszystkie dzieci z orzeczeniami. Podczas zajęć rozwijane są umiejętności związane z komunikacją, mową, wymową, a także czytaniem i pisaniem. Zwracamy uwagę także na funkcje jedzenia i picia, wspieramy terapie związane z trudnościami pokarmowymi (np. przy AFRID). Staramy się działać według najnowszej wiedzy i standardów. Wprowadzamy dzieciom alternatywne i wspomagające metody komunikacji w zależności od ich możliwości i potrzeb. W naszej pracy używamy:

- alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, budujemy strategie wg. dr Magdaleny Grycman;

- posługujemy się MAKATONEM;

- symbolami PECS;

- wykorzystujemy metodę werbo-tonalną;

- gesty wspierające artykulację (w tym GORA, czyli gesty obrazujące ruchy artykulacyjne);

Każde dziecko w przedszkolu ma przeprowadzone badanie przesiewowe oceniające: kompetencję komunikacyjną, kompetencję językową, mowę narracyjną, wymowę, budowę i sprawność narządów artykulacyjnych. Każdy rodzic po badaniu przesiewowym otrzymuje pisemną informację na temat jego wyników.

Na zajęcia logopedyczne wymagamy zeszytów w formacie A4.

Zajęcia z psychologiem/Treningi umiejętności społecznych

Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa mają na celu głównie wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego. Poprzez zabawę dzieci mogą uczyć się i akceptować zasady życia społecznego, ale też rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób oraz uczyć się wyrażać je i radzić sobie z nimi we właściwy, bezpieczny sposób.

Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) to terapia adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego. Zajęcia są prowadzone w malutkich grupach 2-3 osobowych. Skupiają się na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę kontaktów dziecka z otoczeniem, tak z rówieśnikami jak i z dorosłymi i wprowadzenie go w podstawowe zasady panujące w życiu społecznym - kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny podczas zabaw w kole, witanie się i żegnanie, odraczanie zachowań w oczekiwaniu na swoją kolej, społecznie akceptowane wyrażanie emocji, współpracę przy wykonywaniu zadań w kilka osób itd.

Język angielski

Język angielski w edukacji przedszkolnej jest bardzo ważny, ponieważ daje dzieciom szansę nabywania pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do późniejszej nauki w szkole. Dzieci najłatwiej i najchętniej uczą się przez zabawę, dlatego zajęcia w naszym przedszkolu przepełnione są kolorowymi obrazkami, malowankami i muzyką, co rozbudza w przedszkolakach świadomość językową.

Nauka języka angielskiego odbywa się metodą Total Physical Response, która jest niezwykle skuteczna w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci reagują całym ciałem, „całym sobą” na zagadnienia i słownictwo w języku angielskim, co jest bardzo naturalne i sprawia wiele radości. Na zajęciach nauczyciel wykorzystuje pacynkę, która zna tylko język angielski, co od razu budzi zainteresowanie dzieci i chęć do dalszej pracy. Język angielski w naszym przedszkolu to nie tylko nauka, ale świetna zabawa ruchowa, teatralna, muzyczna, plastyczna.

English is great!

Zajęcia sportowe

Nasze przedszkolaki uczestniczą w zajęciach sportowych, w których główną rolę odgrywają ćwiczenia ruchowe. Celem zajęć jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, rozwijanie koordynacji ruchowej, uczenie zdrowej rywalizacji, zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci. Spotkania prowadzone są przez Pana Dariusza w formie gier i zabaw ruchowych, z włączeniem elementów Integracji sensorycznej.

Trening słuchowy Tomatis®

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze.

Metoda Tomatisa® działa dzięki jedynemu w swoim rodzaju przenośnemu urządzeniu o nazwie TalksUp®. Zostało ono zaprojektowane specjalnie do przetwarzania muzyki i głosu z zastosowaniem specyficznych parametrów. Urządzenie dysponuje licznymi funkcjami, w tymbramkowaniem elektronicznym. Bramkowanie to wyjątkowy i nieinwazyjny proces, który pozwala wywołać efekt kontrastu dźwiękowego, dzięki nagłemu przejściu od niskich do wysokich częstotliwości. Wielokrotne naprzemienne przechodzenie od niskich do wysokich częstotliwości i z powrotem wymaga od ucha dużego wysiłku w celu dostosowania się do zmian, co stymuluje mózg.

Specjalista Metody Tomatisa® ocenia poziom uwagi słuchowej dziecka, a następnie opracowuje program słuchowy dostosowany do jego potrzeb. Program słuchowy Metody Tomatisa® trwa dwa tygodnie. Seanse trwają zwykle 80 minut dziennie. Między każdym z programów należy zrobić przerwę 4-8 tygodni, zwaną również „fazą przyswajania”.

Naszą placówkę, uprawnioną do diagnozy i terapii tą metodą możemy znaleźć na międzynarodowej stronie https://www.tomatis.com/pl/jak-znalezc-certyfikowanego-specjaliste-metody-tomatisar

Z terapii tej mogą korzystać wszystkie dzieci z przedszkola bezpłatnie.

 Terapia EEG Biofeedback

Terapia eeg-biofeedback to usprawnianie pracy mózgu. Jednocześnie to metoda terapeutyczna, dzięki której można między innymi zwiększyć skuteczność funkcjonowania umysłu, nauczyć się relaksować, skupiać, ćwiczyć pamięć, niwelować zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność, czy nadpobudliwość.
Metoda eeg-biofeedback jest oparta na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Osoba poddawana treningowi kieruje grą na obrazie monitora i steruje ją wyłącznie własnym umysłem, bez stosowania klawiatury czy myszki, poprzez zmiany aktywności czynności fal mózgowych. Do głowy pacjenta przyklejone zostają dwie elektrody, które rejestrują fale mózgowe wzmacniane przez komputer, a ten z kolei przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprzężenie zwrotne (biofeedback). Pacjent kieruje grą wyłącznie przy pomocy pracy własnego mózgu. Sposób, w jaki to robi i w jaki przebiegają jego fale mózgowe (eeg), zostaje zapisany graficznie w postaci video gry. Pacjent obserwuje na monitorze zapisy graficzne, jednocześnie neuroterapeuta widzi przebieg własnych fal mózgowych (eeg). Dzięki wygrywaniu-przegrywaniu w grze, mózg uczy się rozpoznawać prawidłowy wzorzec fal mózgowych.

Pasma i okolice poddawane treningowi, są indywidualnie ustalane dla każdego pacjenta na podstawie badania eeg i opisane w protokole treningów wykonywanych przez neuroterapeutę. Parametry poszczególnych gier ustawiane według protokołu również przez neuroterapeutę, pozwalają przypisać te same cechy gry w zależności od określonych potrzeb do różnych pacjentów.
Podczas treningu dziecko uczy się rozpoznawać własne reakcje, udoskonalając działanie własnego organizmu, jednocześnie aktywizuje pracę mózgu i ćwiczy umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu.

Zajęcia rewalidacyjne

Odbywają się indywidualnie i trwają 60 minut. Opieką nauczyciela rewalidacji objęte są wszystkie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas zajęć wspomagane są wszystkie zaburzone sfery rozwoju dziecka, w taki sposób, aby w jak największym stopniu wyrównać jego szanse edukacyjne i zrekompensować deficyty. Staramy się działać według najnowszej wiedzy i standardów. Współpracujemy z kadrą terapeutyczną w ramach wprowadzania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

Każde dziecko w przedszkolu otrzymuje pisemną informację zwrotną z zakresu realizacji zajęć rewalidacyjnych pod koniec roku szkolnego. Na zajęcia rewalidacyjne wymagamy zeszytów w formacie A4 (po konsultacji z logopedą prowadzącym istnieje możliwość jednego- wspólnego zeszytu terapeutycznego).

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne podobnie jak zajęcia rewalidacyjne realizowane są w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla wszystkich dzieci z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie pięcioosobowych i mają na celu wspieranie rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi oraz trudnościami w procesie uczenia się.

 

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl