Test przesiewowy nieprawidłowości rozwojowych

Open your eyes

- to kwestionariusz będący formą narzędzia przy pomocy którego w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących sygnałów w kwestii prawidłowego rozwoju można dokonać potwierdzenia lub wykluczenia nieprawidłowości rozwojowych u dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat.
Kwestionariusz służy do zasygnalizowania Rodzicowi/opiekunowi potrzeby dodatkowej konsultacji specjalistycznej w przypadku zauważenia u Dziecka sygnałów zawartych w Kwestionariuszu, które mogą sugerować nieprawidłowości.

Questionnaire is a form of tool which gives opportunity to observe worrying indications in child proper development, it will be possible to confirm/eliminate developmental abnormalities of children from aged 18 months to 3 years. Questionnaire is used for signal parent/guardian need for additional consulting in case to spot in your child worring signals contained in questionnaire.

Questionnaire „Open your eyes” was written as part of a „Ścieżki współpracy” project   realised by Fundację Fundusz Współpracy (FFW), in which standard project implementers financed from the resources of European Social Fund can develop standard projects by international component.

 

Kwestionariusz „Open your eyes”  składa się z dwóch części.

Questionnaire „Open your eyes”  consists of two parts.

 

Pierwsza część zawiera podstawowe pytania zamknięte dotyczące ogólnego rozwoju dziecka.

First part contains basic questions about general child development.

Za każdą odpowiedź „TAK” dziecko otrzymuje 1 punkt- klucz odpowiedzi znajduje się na dole kwestionariusza.

For every answer ''YES” child gets 1 point – answer key is below the questionnaire.

Ta punktacja pozwala na wstępną ocenę zachowań i reakcji dziecka oraz ewentualnie sugeruje potrzebę wykonania pogłębionej analizy rozwoju. W przypadku pozytywnego wyniku kwestionariusza w kierunku nieprawidłowości rozwojowych, zalecane jest wykonanie drugiej części kwestionariusza poprzez konsultację specjalistyczną w oparciu o pytania uzupełniające.

Scoring first part of questionnaire allows for preliminary analysis children behaviour and children reactions, what is more suggest need of make deeper analysis child's development.

 

Druga część przeznaczona jest do wykorzystywana przez przeszkolonych terapeutów, którzy wykonują pogłębioną analizę części pierwszej kwestionariusza w oparciu o pytania uzupełniające.

Second part is used by preschool therapists, who make deeper analysis of first part of questionnaire based on supplementary questions.

W przypadku potwierdzenia przez specjalistę pozytywnego wyniku badania, zaleca się podjęcie diagnozy kierunkowej bądź terapii zgodnie z zaleceniami.

 

UWAGA

W przypadku obciążonego wywiadu okołoporodowego, bądź w przypadku występowania po porodzie  innych czynników, które mogą wpłynąć na prawidłowy przebieg rozwoju dziecka, warto dodatkowo wykonać rozszerzoną wersję kwestionariusza.

Wykonanie drugiej części kwestionariusza zalecane jest zwłaszcza w przypadku dzieci:

- przedwcześnie urodzonych/urodzonych po terminie

- o masie urodzeniowej poniżej 2500 g

- z uzyskanym niskim wynikiem punktów w skali Apgar

- z ciąż wysokiego ryzyka (ciąże bliźniacze, zagrożone, z obciążeniem genetycznym itp.)

- po przebytych infekcjach/urazach w okresie niemowlęcym

 ATTENTION

In case of encumbered perinatal interview or another problems after birth, which can have influence on proper child development, it is worth to do expanded version of questionnaire.

Second part is recommended to do in case when child:

-prematurely born/too late born

-of a weight below 2500 g

-too low result points in  Apgar scale

-high-risk pregnancy (twin pregnancy, threatened pregnancy, with genetic predisposition, etc.)

-after infection/injuries in baby age

Kwestionariusz „Open your eyes” powstał w ramach projektu „Ścieżki współpracy” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW), w którym realizatorzy projektów standardowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą rozszerzyć projekty standardowe o komponent międzynarodowy.

 

Więcej w tej kategorii: « Placówki sensoryczne

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl