poniedziałek, 10 styczeń 2022 12:55
Dział: Aktualności

Klub Młodzieżowy

Zapraszamy do udziału  w zadaniu Klub Młodzieżowy w ramach którego odbywać się będą:

- treningi asertywności

- warsztaty z profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii

Uczestnicy będą uczyć się samoświadomości, asertywności, budowania swojej samooceny, współpracy w grupie, auto-motywacji, określania swoich praw i obowiązków. Będą pracować nad właściwym okazywaniem i rozładowywaniem emocji, biorąc udział w warsztatach z profilaktyki uzależnień z terapeutą od uzależnień oraz treningach asertywności realizując je podczas wyjść w różne kulturalno- rekreacyjno- edukacyjne, realizując w tym czasie przygotowany dla każdej grupy wiekowej program socjoterapii korygujący zaburzone zachowania dzieci i stymulujący ich wszechstronny rozwój. Realizowana będzie profilaktyka pierwszorzędowa polegająca na promocji zdrowia i zapobieganiu zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sonie z wymogami życia oraz dostarczanie rzetelnych informacji dostosowanych do specyfiki odbiorców. 

 

Zadanie adresowane do rodzin z terenu województwa mazowieckiego dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym: dzieci i młodzieży sprawiającej z tego powodu różnego rodzaju problemy wychowawcze i społeczne oraz ich rodziców. W szczególności kierowane będzie do rodzin wywodzących się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i wychowujących dzieci z zaburzeniami często narażonymi na problemy alkoholowe ze względu na trudności wychowawcze w związku z zaburzeniami w zachowaniu m.in. takich jak ADHD, autyzm, Zespół Aspergera .
Są to zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu, na które dzieci nie mają wpływu i nie są zależne od ich dobrej czy złej woli.

Głównymi adresatami zadania są dzieci i młodzież z terenu Mazowsza w szczególności z terenów wiejskich województwa mazowieckiego, które mają problemy szkolne, zaburzenia zachowania, emocjonalne, pochodzą z rodzin żyjących z problemami uzależnień od alkoholu oraz te, które są zagrożone demoralizacją i mogą podejmować zachowania ryzykowne, w tym sięgać po alkohol, oraz ich rodzice/opiekunowie.

Czytany 60 razy

Najczęściej czytane

Newsletter

Wysyłać będziemy jedynie informacje związane z działalnością Stowarzyszenia Karuzela

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl