środa, 09 wrzesień 2020 10:10
Dział: Aktualności

Konkurs Fotograficzny "Miejsca z Duszą"- Regulamin

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MIEJSCA Z DUSZĄ”

I. ORGANIZATOR

  • Organizatorem konkursu fotograficznego pn. „Miejsca z duszą” jest Stowarzyszenie Karuzela”
    KRS 0000 293451

II. CELE KONKURSU

  • -integracja społeczna, wewnątrz i międzypokoleniowa
  • -pogłębianie wiedzy na temat kultury i przeszłości regionu Mazowsza,
  • -rozwinięcie poczucia tożsamości regionalnej,
  • -zaciśnięcie więzi i pogłębianie związków emocjonalnych przedstawicieli różnych grup wiekowych i pokoleniowych poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych
  • -atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami Konkursu są seniorzy i ich wnukowie.

2. Uczestnicy zgłaszający wykonane przez siebie zdjęcia do konkursu akceptują tym samym regulamin konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO.
W imieniu niepełnoletnich uczestników zgodę wyrażają rodzice/ prawni opiekunowie.

3.Tematyka zdjęć dotyczy uchwycenia w kadr najciekawszych dla uczestnika/uczestników miejsc zabytkowych w Radomiu.

4. Zdjęcie/ zdjęcia dostarczane są do Organizatora w formie papierowej.

5. Format zdjęć wyłącznie A4.

6. Zdjęcia należy dostarczyć bez oprawy.

7. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zdjęć na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora, oraz w Internecie.

8. Warunkiem udziału w Konkursie jest napisanie na odwrocie zdjęcia Akceptuję regulamin konkursu, imiona i nazwiska autorów oraz telefon kontaktowy

9. Pełne dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

10. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

IV. NADSYŁANIE / DOSTARCZANIE ZDJĘĆ

11. Termin nadesłania lub dostarczenia osobiście zdjęcia/ zdjęć wyznaczony zostaje do  11 września 2020 roku. Decyduje data wpływu do sekretariatu Stowarzyszenia Karuzela w Radomiu w Instytucie Rozwoju Dziecka przy ul. Starokrakowskiej 135.

12. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data wpływu.

13. Prace należy dostarczyć na adres Instytut Rozwoju Dziecka, ul. Starokrakowska 135, 26-600 Radom z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”

14. Każda praca powinna zawierać, na odwrocie, następujące informacje:

a) Akceptuję regulamin, imię i nazwisko autora/ autorów, numer telefonu kontaktowego

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki.

16. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

17. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja, którą powołuje Organizator.

18. Komisja dokona wyboru i nagrodzi 3 najciekawsze zdjęcia i przyzna nagrody za I, II i III miejsce.

19. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

20. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 września 2020 r.

21. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora www.karuzela.org.

22. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia na wskazany kontakt telefoniczny.

23. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

25. Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 600 774 847 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

26. Konkurs fotograficzny pn. „Miejsca z Duszą” realizowany jest w ramach projektu „Kazimierzowskie Miasto  z Duszą” współfinansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Czytany 40 razy

Najczęściej czytane

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl