Poradnia

Terapie

Poradnia oferuje następujące terapie

Terapia MAES

Przeznaczona jest dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Dostępna dla dzieci w każdym wieku. Skupia się na analizie wszystkich dysfunkcji wynikających z uszkodzenia mózgu. Podczas wykonywania konkretnej czynności przez dziecko, mózg wybiera zazwyczaj tę droga, która jest możliwie „najkrótsza” . Z tego też powodu repertuar umiejętności dziecka jest niewielki a jakość ich wykonywania spada. Terapia MAES daje bazę do rozwoju lepszych umiejętności oraz poszerzania ich zasięgu tak by dziecko osiągało lepsze podłoże do rozwoju bardziej złożonych czynności. Jest to holistyczne podejście polegające na dostarczaniu dziecku doświadczeń zarówno o komponentach motorycznych jaki i sensorycznych. Polega na rozszerzaniu „ścieżek” rozwoju umiejętności dziecka w taki sposób aby mogły być one wykorzystane i rozwijane inną drogą niż ta, której dziecko już się nauczyło. Podejście to pozwala na budowanie lepszej jakości rozwijanych umiejętności oraz maksymalne wykorzystanie potencjału dziecka. Żeby zidentyfikować umiejętności dziecka oraz odnieść je do rozwoju, została stworzona rama pracy terapii MAES.

Terapia MAES zakłada, modyfikację środowiska pacjenta w taki sposób aby jego rozwój przebiegał z maksymalnym budowaniem takich umiejętności, których dziecko samo nie jest w stanie osiągnąć przy „nietypowym” rozwoju.

 

Terapia Integracji Sensorycznej:
To terapia skierowana do dzieci mających problem z właściwą organizacją wrażeń zmysłowych, które mogą objawiać się :
wygórowaną lub zbyt niską reakcją na bodźce zmysłowe ( nadwrażliwością lub podwrażliwością)
kłopotami z koncentracją
niezgrabnością ruchową
opóźnionym rozwojem mowy etc.

Terapia Czaszkowo-krzyżowa (cranio-sacralna)- model biodynamiczny:

Subtelny masaż mający na celu wyciszenie dziecka. Pomaga w normalizacji napięcia mięśniowego.
Zastosowanie:
zaburzenia emocjonalne
nadpobudliwość psychoruchowa
autyzm
mózgowe porażenie dziecięce
ADHD
migreny
depresje i inne.

Rehabilitacja:

Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem dostępnych technik i metod „specjalnych” fizjoterapii: „(NDT-Bobath, FDM, PNF, t. czaszkowo- krzyżowa, rehabilitacja stomatologiczna, kinesiology taping i inne). Jest to wspomaganie rozwoju ruchowego oraz poznawczego dziecka. Terapia dostosowana do wieku, możliwości i potrzeb dziecka. Staramy się aby warunki, w których ćwiczy dziecko były zawsze przyjazne i komfortowe, ponieważ tylko w takich okolicznościach dziecko ma szanse uczyć się, zapamiętywać „wrażenia” z ciała, których doświadcza podczas terapii.
Zastosowanie:
uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego
cechy opóźnienia psychoruchowego
wady genetyczne,
wady postawy.

Rehabilitacja stomatologiczna:

Rehabilitacja stomatologiczna to techniki rozluźniające staw skroniowo- żuchwowy połączone z badaniem postawy ciała . Zastosowanie:
bóle głowy
bóle żuchwy i szczęki
bóle i trzaski w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych
noszenie aparatu ortodontycznego
zgrzytanie zębami ( bruksizm )
zaciskanie zębów
wady postawy
szumy w uszach
wady postawy
nadmierne ślinienie się

Terapia ręki:

Terapia Ręki ma na celu usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak i dostarczenia wrażeń dotykowych. Są to ćwiczenia oraz zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu i koordynację pomiędzy dłońmi.

 

Terapia pedagogiczna:

Terapia pedagogiczna służy pomocy dzieciom w przypadku odrzucenia przez grupę rówieśniczą, poprawienia kompetencji społecznych lub w nauce czytania, pisania i liczenia. Skierowana do dzieci mających problemy w przyswajaniu wiadomości oraz umiejętności jakie przewiduje program nauczania. Harmonogram zajęć jest indywidualnie dopasowany do potrzeb klienta. Praca polega na kompleksowym podejściu do zaburzeń dziecka.

 

Terapia psychologiczna:

Terapia psychologiczna wykorzystuje w działaniu spontaniczną- niekierowaną aktywność dziecka w zabawie oraz dialogu z terapeutą, w taki sposób aby dziecko mogło wypowiedzieć bądź wyrazić trudne dla niego problemy oraz emocje. Terapeuta bazuje na budowaniu zaufania w relacji z maluchem tak by stopniowo pokonywać barierę emocjonalną, która utrudnia harmonijny rozwój dziecka.

 

Terapia logopedyczna:

Terapia logopedyczna  ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnych i językowych poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Cele terapii
• usprawnienie motoryki narządów mowy
• korygowanie wad wymowy
• poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
• rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
• wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

 

Wszystkie terpie trwają 50 minut. Zapraszamy!

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy na konsultację tel. 510 832 823

Więcej w tej kategorii: « Specjaliści Konsultacje »

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl