Ramowy plan dnia i tygodnia

6:30 – 8:00 Przyjmowanie dzieci. Indywidualne rozmowy personelu z rodzicami. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

8:00 – 8:15 Przygotowanie do śniadania – wdrażanie do samodzielności w trakcie czynności samoobsługowych.

8:15 – 8:45 Śniadanie.

8:45 – 9:00 Toaleta – nauka korzystania z nocnika/sedesu.

9:00 – 10:00 Zabawy zorganizowane. Zabawy w kącikach zainteresowań.

10:00 – 10:15 Drugie śniadanie.

10:15 – 11:30 Zabawy i zajęcia tematyczne w grupach dostosowane do wieku rozwojowego dziecka. Przy sprzyjającej pogodzie spacery lub zabawa w ogrodzie.

11:30 – 11:45 Toaleta – nauka korzystania z nocnika/sedesu.

11:45 – 12:15 Obiad – wdrażanie do samodzielności w trakcie czynności samoobsługowych.

12:15 – 12:30 Przygotowanie dzieci do snu – bajko terapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej.

12:30 – 14:15 Sen (dzieci do 1-go roku sen w godzinach dopołudniowych według potrzeb).

14:15 – 14:30 Toaleta – nauka korzystania z nocnika/sedesu.

14:30 – 15:00 Podwieczorek.

15:00 – 16:30 Gry i zabawy w grupach. Odbieranie dzieci ze żłobka, kontakt indywidualny z rodzicami.

 

RAMOWY PLAN TYGODNIA. Każdy dzień tygodnia przeznaczony jest na inny rodzaj zajęć w naszym żłobku.

Poniedziałek jest dniem zabaw terapeutycznych. Czas ten poświęcony jest na wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci ze szczególnym uwzględnieniem sfer wymagających dodatkowej pracy. Osoby prowadzące dostosowują się w swoich działaniach do preferencji dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych.

Wtorek to dzień zajęć plastycznych. W tym czasie podejmowane są różnorakie działania wspierające aktywność twórczą dziecka. Zajęcia nawiązują  tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i innych sytuacji okolicznościowych.

Środa poświęcona jest zabawom z językiem angielskim. Dzieci stopniowo oswajają się z językiem obcym, zapamiętują proste słownictwo, uczą się wierszyków, piosenek oraz uczestniczą w różnych grach i zabawach językowych.

Czwartek to dzień z muzyką i tańcem. Osoby prowadzące zajęcia stwarzają dzieciom szereg możliwości do czerpania radości z kontaktu z muzyką.

<p">Piątek jest dniem sportu. Przeprowadzane zajęcia zapewniają dzieciom niezbędną do prawidłowego rozwoju porcję ruchu.

W naszym żłobku wykorzystujemy elementy terapii integracji sensorycznej codziennie, głównie jako formę profilaktyki ewentualnych zaburzeń aby zapobiec trudnościom w uczeniu się siebie i świata małym dzieciom, aby umożliwić im lepszy start w przedszkolu oraz pomóc rodzicom w stymulacji prawidłowo rozwijających się dzieci.

Założenia profilaktyczne w zakresie usprawniania systemów sensorycznych realizowane są w oparciu o specjalną salę do prowadzenia zajęć indywidualnych a także w codziennej pracy z dziećmi. Pozwala to na szybszą diagnozę oraz pomoc w niwelowaniu zaburzeń integracji sensorycznej. Z dotychczasowego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat trzech wnioskujemy, iż zajęcia wykorzystujące elementy terapii integracji sensorycznej np. sensoplastyczne nie tylko pozwalają na skupienie się maluchów przez dłuższy czas ale również pobudzają zmysły w sposób wielopoziomowy. W ramach wspomnianej profilaktyki możemy skutecznie wspomagać rozwój dzieci od najmłodszych lat, jednocześnie uczestnicząc w diagnozie występujących zaburzeń oraz wpływać na ich minimalizowanie.

Innym chyba najistotniejszym argumentem za organizowaniem na terenie żłobka tego typu zajęć jest reakcja na nie samych dzieci. Najczęściej są to najbardziej lubiane przez małe dzieci aktywności. Trafiają one w ich naturalne potrzeby rozwojowe, zadania ruchowe są z reguły bliższe dziecku niż zadania edukacyjne a do tego pobudzają pracę systemu nerwowego i dają szybkie wzmocnienia, poczucie sukcesu budując samoocenę dzieci. Takie ćwiczenia pokazują niczym nie ograniczony potencjał dziecka ucząc konieczności odchodzenia od schematu oceny jego funkcjonowania. Pokazują jak ważna jest zabawa nie tylko dla dziecka.
Prowadzone przez nas zajęcia pozwalają na kreatywność dzieci w doświadczaniu świata np. zabawa cieczą nieniutonowską, makaronem, kaszą czy piaskiem kinetycznym. Pobudza się w ten sposób wyobraźnię dziecka i umożliwia poznawanie tego co go otacza różnymi zmysłami.

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

  • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

  • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl