Żłobek

Żłobek Realizowany W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na Lata 2014 – 2020   Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy   Działanie 8.3 Ułatwianie Powrotu Do Aktywności Zawodowej Osób Sprawujących  Opiekę nad Dziećmi Do Lat 3

W żłobku Karuzelaki najważniejsze jest stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju, w atmosferze bezpieczeństwa i spokoju. Bezpośrednią opiekę opiekuńczo-wychowawczą nad dziećmi sprawuje personel o wysokich kwalifikacjach (nauczyciele, opiekunki dziecięce oraz personel pomocniczy). W naszej pracy kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

Jesteśmy instytucją zajmującą się od wielu lat opieką nad najmłodszymi dziećmi. Z powodzeniem prowadzimy Punkty Przedszkolne, organizujemy wyjazdy dla dzieci i młodzieży. Nasze wieloletnie doświadczenia sprawiają, że liczba osób chętnych do pozostawienia swoich pociech pod naszą opieką stale rośnie, co świadczy o naszych kompetencjach i profesjonalizmie.

Dlaczego Twoje dziecko warto zapisać do żłobka?

- dzieci, które chodziły do żłobka, rozwijają się szybciej intelektualnie i społecznie

- mają lepsze umiejętności społeczne i emocjonalne

- mają lepszy zasób słów

- lepiej radzą sobie w przedszkolu a w szkole lepiej się uczą

Jednak, by tak się stało, żłobek musi prezentować wysoki standard i jakość opieki.

Dlatego u nas Twoje dziecko otrzyma:

- profesjonalnie wyposażone sale

- program edukacyjno-wychowawczy

- opiekę pielęgniarki i kadry z odpowiednimi kwalifikacjami

- dla alergików indywidualną dietę

- trening uwagi słuchowej i chęci mówienia

Przyjmujemy do żłobka także dzieci niepełnosprawne

Pokoje zabaw

Wyposażone w najnowsze zabawki, będące jednocześnie stymulatorami rozwoju Twojego dziecka

Sale rozwoju

To tutaj nauczyciel, pedagog lub psycholog podnosi możliwości edukacyjne Twojego dziecka

Plac zabaw

Usytuowany wśród ogrodu, pobudzającego do integracji wszystkie zmysły. To lepszy rozwój Twojego dziecka

Początek strony