TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH dla Waszych dzieci dzięki firmie SUPRON

 

   

 

 

              Umiejętności Społeczne są podstawowymi zdolnościami oraz umiejętnościami potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zaliczają się do nich zarówno zdolności wykonawcze pozwalające na swobodne poruszanie się w środowisku społecznym jak również umiejętności inter- i intra-personalne.
Właśnie od tych umiejętności zależy właściwy kontakt interpersonalny, nawiązywanie relacji społecznych oraz prawidłowe rozumienie potrzeb własnych i innych ludzi.

            Trening Umiejętności Społecznych ma na celu kształtowanie oraz rozwijanie takich zdolności i zachowań jak:

- samoświadomości- zdolności do uświadamiania sobie uczuć własnych oraz innych osób niezbędnych do prawidłowych interakcji społecznych, właściwego kontrolowania własnych emocji jak również kontroli nad własnymi uczuciami i impulsami,

- aktywnego słuchania - umiejętności słuchania innych oraz analizowania wypowiedzi i odnoszenia się do nich w kontekście własnych odczuć i przemyśleń.

- obserwacji zachowań, reakcji oraz odczuć innych osób, refleksji nad werbalnymi i niewerbalnymi aspektami interakcji interpersonalnych,

- rozwijaniem kreatywności i wyobraźni -zdolności do postrzegania spraw z punktu widzenia innej osoby,

- tolerancji - poszanowania dla różnic interpersonalnych,

            Trening Umiejętności Społecznych prowadzony przez Stowarzyszenie „Karuzela”, polega nie tylko na poprawie funkcjonowania uczestników w różnych sytuacjach społecznych oraz dostarczaniu wiedzy na temat podstawowych umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym (zachowaniu w różnych miejscach publicznych etc.), ale przede wszystkim na kształtowaniu umiejętności budowania właściwych relacji w grupie rówieśniczej, poprzez uwrażliwianie na emocje i odczucia innych, odmienność zdań, upodobań i charakteru.

            W kilkuosobowych grupach, uczestnicy uczą się jak współdziałać ze sobą, być wrażliwym na uczucia innych, wymieniać się poglądami i informacjami z poszanowaniem drugiej osoby. Poprzez wzajemne oddziaływania, rozwijają samoświadomości własnych uczuć i potrzeb, ucząc się zarazem asertywnego sposobu komunikacji własnych emocji i myśli. Zdobyta podczas spotkań wiedza oraz umiejętności, poprawiają nie tylko funkcjonowanie w społeczeństwie i rożnych sytuacjach społecznych, ale również wpływają na poprawę relacji uczestnika z otoczeniem oraz rozwijają zdolność do prawidłowego postrzegania i rozumienia własnych zachowań i emocji. 

 

Cykl zajęć to dziesięć cotygodniowych spotkań w grupie rówieśniczej trwających dwie godziny.

Zajęcia prowadzone w są w trzech grupach wiekowych:

• gr. I - uczniowie klas szkoły podstawowej

• gr. II - uczniowie klas gimnazjalnych,

• gr. III - uczniowie klas szkoły ponadgimnazjalnej.

Całkowity koszt jednego cyklu Treningu Umiejętności Społecznych to 150,-zł.(sto pięćdziesiąt zł.)

Zapisy 510 804 104

Początek strony