Rekrutacja do żłobka

logo Unia

 

Wymagane dokumenty dotyczące zapisu dziecka do Żłobka:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do żłobka (plik do pobrania poniżej),
 2. Oświadczenie rodziców w sprawie osób upoważnionych do odbioru dziecka (plik do pobrania poniżej),
 3. Informacja rodziców o dziecku (zalecenia lekarskie, diety, upodobania dziecka itp.)

Formalności związane z przyjęciem dziecka do placówki:
Przed przyjęciem dziecka do placówki, rodzice powinni dostarczyć :

 • ksero książeczki zdrowia dziecka (strony dotyczące: danych personalnych, ciąży, porodu, szczepień ochronnych)
 • zaświadczenie lekarskie dotyczące diety dziecka zgodnej ze wskazaniami lekarskimi,
 • wyprawkę (wykaz do pobrania poniżej)
 • linkę zabezpieczającą do wózka pozostawianego w wózkowni,
 • rodzice są zobowiązani wypełnić upoważnienia dotyczące odbioru dziecka ze żłobka wpisując dane personalne i numer dowodu osobistego osoby upoważnionej (druki do pobrania w żłobku).

Dyrekcja zwraca się z prośba do rodziców, aby dzieci nie przynosiły ze sobą: małych zabawek, drobnych przedmiotów, gum do żucia, słodyczy, lizaków itp. Prośba podyktowana jest troską o bezpieczeństwo dzieci.

 

Proces rekrutacji

 1. Rekrutacja do projektu składa się z następujących etapów:
 • I etap: wstępna ocena formalna Formularza rekrutacyjnego prowadzona na bieżąco przez Specjalistę ds. promocji i rekrutacji
 • II etap: ocena formalna i merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem kwalifikowalności do udziału w Projekcie kandydatki na Uczestnika Projektu oraz spełnienia dodatkowych kryteriów oceny prowadzona przez Komisje Rekrutacyjną

Formalności związane z wypisem dziecka ze żłobka:

 1. Pisemna rezygnacja z miejsca w żłobku,
 2. Uregulowanie należności związanych z pobytem dziecka w żłobku,
 3. Odbiór dokumentacji i innych osobistych rzeczy dziecka.
Początek strony