Terapie

Integracja Sensoryczna

Terapia ta polega rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana "naukową zabawą" odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.

Logopedia

Podczas zajęć logopedycznych dzieci systematycznie ćwiczą:

 • długość i siłę wydechu, w tym oddychanie dla mowy,
 • artykulację,
 • słuch fonemowy i fonetyczny,
 • rozumienie i nadawanie komunikatów,
 • poprawną dykcję.

Usprawniane są narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie; ustalany jest prawidłowy tor oddechowy; wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, wyrazach, zdaniach, wierszykach i mowie potocznej.

Każde dziecko przychodząc na zajęcia logopedyczne powinno być wyposażone w zeszyt, na którego kartkach zapisywane są ćwiczenia i niezbędne uwagi dotyczące pracy w domu. Przejście do każdego kolejnego etapu terapii, jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy dziecko utrwali dotychczasowy materiał. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dlatego praca w domu pod opieką poinstruowanego przez logopedę rodzica, jest niezbędna i gwarantująca sukces – wyjście dziecka z wady wymowy.

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) to terapia adresowana do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego. Zajęcia są prowadzone w malutkich grupach 2-3 osobowych. Skupiają się na rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności kontaktów interpersonalnych i współdziałania.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę kontaktów dziecka z otoczeniem, tak z rówieśnikami jak i z dorosłymi i wprowadzenie go w podstawowe zasady panujące w życiu społecznym - kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny podczas zabaw w kole, witanie się i żegnanie, odraczanie zachowań w oczekiwaniu na swoją kolej, społecznie akceptowane wyrażanie emocji, współpracę przy wykonywaniu zadań w kilka osób itd.

Terapia pedagogiczna

Służy pomocy dzieciom w przypadku odrzucenia przez grupę rówieśniczą, poprawienia kompetencji społecznych lub w nauce czytania, pisania i liczenia. Skierowana do dzieci mających problemy w przyswajaniu wiadomości oraz umiejętności jakie przewiduje program nauczania Harmonogram zajęć jest indywidualnie dopasowany do potrzeb klienta. Praca polega na kompleksowym podejściu do zaburzeń dziecka.

Terapia ręki

Ma na celu usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak i dostarczenia wrażeń dotykowych. Są to ćwiczenia oraz zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu i koordynację pomiędzy dłońmi.

Rehabilitacja

Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem dostępnych technik i metod „specjalnych” fizjoterapii: (NDT-Bobath, FDM, PNF, t. czaszkowo- krzyżowa, rehabilitacja stomatologiczna, kinesiology taping i inne). Jest to wspomaganie rozwoju ruchowego oraz poznawczego dziecka. Terapia dostosowana do wieku, możliwości i potrzeb dziecka.

Staramy się aby warunki, w których ćwiczy dziecko były zawsze przyjazne i komfortowe, ponieważ tylko w takich okolicznościach dziecko ma szanse uczyć się, zapamiętywać „wrażenia” z ciała, których doświadcza podczas terapii.

Zastosowanie:

 • Uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego
 • Cechy opóźnienia psychoruchowego
 • Wady genetyczne,
 • Wady postawy.

 

Więcej w tej kategorii: « Specjaliści Procedura organizacji »

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl