Specjaliści

mgr Renata Nobis

Dyrektor Poradni Specjalistycznej w Stowarzyszeniu „Karuzela”. Pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Certyfikowany praktyk metody Integracji Sensorycznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej nr 3135. Diagnosta i terapeuta metody Tomatisa®. Wykładowca na studiach podyplomowych. Uwielbia zdrowy styl życia i jazdę na rowerze.

Ukończone studia podyplomowe:

 1. Oligofrenopedagogika
 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu
 3. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 4. Terapia uzależnień

Ukończone kursy:

 1. Integracja Sensoryczna I i II stopień
 2. Trening słuchowy Tomatis® I i II level
 3. Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego
 4. Spectrum autyzmu

 

mgr Julita Wojda

Dyrektor Poradni Rodzinnej w Instytucie Rozwoju Dziecka Karuzela. Fizjoterapeutka. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykładowca i nauczyciel masażu w szkołach policealnych. Technik farmaceutyczny. Wieloletni praktyk z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej i rehabilitacji stomatologicznej. Pasjonatka zdrowego stylu życia oraz alternatywnych metod leczenia.

 

Ukończone kursy:

 1. Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej według aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna w postępowaniu diagnostycznym
 2. Zastosowanie technik osteopatycznych w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego
 3. FDM Intensywny – Terapia Manualna wg TypaldosaFascialDistortion Model
 4. Rehabilitacja Stomatologiczna I i II
 5. Neurologia dziecięca
 6. Terapia czaszkowo-krzyżowa I-VI
 7. DUNAG – orteza dynamiczna typu 02 I i II
 8. Spa&Wellness
 9. Idiopatyczne chodzenie na palcach
 10. Integracja Sensoryczna stopień I i II
 11. Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu I
 12. PNF Basic
 13. Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi ( zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 14. KinesiologyTaping I

 

mgr Joanna Fila – Górka

Joanna Fila Górka

Pedagog. Logopeda. Oligofrenopedagog. Terapeuta TUS- Treningu Umiejętności Społecznych. Diagnosta rozwoju mowy i praktyk terapii zaburzeń komunikacji werbalnej. Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Lubi sport i dobrą książkę.

 

Kursy i szkolenia:

 1. Pomoc dziecku/uczniowi w werbalnym komunikowaniu się.
 2. Komunikacja wspomagająca AAC
 3. Sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
 4. Terapia dziecka z autyzmem
 5. Podstawowy kurs języka migowego
 6. Emisja głosu
 7. Edukacja dzieci z autyzmem
 8. Uczeń w świecie wartości
 9. Trudne emocje dziecka

 mgr Magdalena Pytel

Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytet Medycznego w Łodzi. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki w Łodzi- pedagogika ogólna. Terapeutka pracująca od wielu lat z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną. Pasjonująca się podróżami oraz poznawaniem innych kultur.

 

Ukończone kursy/szkolenia:

 • Terapia czaszkowo-krzyżowej I- VII
 • NDT-Bobath podstawy
 • NDT-Bobath Baby
 • NDT-Bobath kurs rozwijający
 • Kurs Medek
 • PNF podstawy
 • PNF w pediatrii
 • PNF w skoliozach
 • Osteopatia w pediatrii
 • Skolioza w aspekcie neurokinezjologicznym
 • Sensory Babies- master klasa course
 • Terapia tkanek miękkich w pediatrii
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesiaca
 • Mobilizacja tkanek miękkich
 • Poizometryczna relaksacja mięśni kończyn dolnych
 • Konferencja,, Weekend z SMA-kiem"
 • ,,Etapy rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami równowagi przy wykorzystaniu platform diagnostyczno-treningowych"
 • mgr Anna Gruszka

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, nauczyciel mianowany. Od 2013 roku pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika specjalna: Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie. Miłośniczka górskich wędrówek i matematyki.

Studia podyplomowe:

 • Diagnoza i terapia neuropsychologiczna, UMCS

Kursy i szkolenia

 • Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5
 • Terapia Integracji Sensorycznej, certyfikat PSTIS Nr 3123
 • Szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC)
 • Diagnoza AAC, stosowanie Oceny Efektywności Porozumiewania się Dzieci Niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”
 • Alternatywne Sposoby Porozumiewania się Dzieci Niepełnosprawnych – I° i II°
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I°

Małgorzata Zatorska

malgorzata zatorska

Filolog polski. Logopeda. Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wolny czas poświęca na zdobywanie wiedzy z zakresu terapii deficytów językowych u dzieci. Wielbicielka dobrej literatury.

Szkolenia/wykłady:

 • SMURF - Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów
 • AAC - Wprowadzanie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem
 • Guguhopla, od zabawy do mó Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego.
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka
Więcej w tej kategorii: Terapie »

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl