SZKOLENIE 2017 2

Nasze Działania

Jesteśmy otwarci na każdy problem.
Przyjmujemy wszystkie osoby, które się do nas zgłoszą. 

The Giving Circle

Giving Circle – jak to wygląda?
Każdy event Giving Circle odbywa się według takiego samego schematu i programu. Zazwyczaj uczestniczy w nim około 60-100 osób. 
W chwili przyjazdu Goście zaproszeni są do rejestracji i otrzymują pakiet, który zawiera informacje dotyczące projektów oraz formularz, którego będą używać podczas licytacji. 
Event rozpoczyna się w dość nieformalny sposób – lampką wina oraz chwilą na rozmowy w kuluarach, w trakcie których goście będą mogli spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami organizacji prezentujących. 
Po części nieformalnej goście proszeni są o zajęcie miejsc i rozpoczyna się część oficjalna. Prowadzący wita gości i przedstawia im plan wieczoru. Następnie rozpoczynają się prezentacje. Organizacje, które zostały wybrane w procesie selekcji i mają po sześć minut, żeby zaprezentować się i kolejne sześć minut na udzielenie odpowiedzi na pytania z widowni. Czas podczas prezentacji jest ściśle kontrolowany, po pięciu minutach prezentujący usłyszą pierwszy dzwonek, po sześciu natomiast dzwonek końcowy i w tym momencie muszą zakończyć swoją prezentację.
Na zakończenie tej części prezentujący proszeni są o opuszczenie pomieszczenia i dochodzimy do tzw. sesji darczyńców, podczas której publiczność proszona jest o przedstawianie kwot, które chcą przekazać na dany cel.  Sesja ta prowadzona jest przez doświadczoną osobę, która ma za zadanie zapewnić przyjazną i swobodną atmosferę. Jeszcze przed rozpoczęciem licytacji prowadzący prosi o zabranie głosu ambasadora każdego projektu, który musi przekonać osoby na widowni, ze w ten projekt warto jest zainwestować oraz dokonać pierwszej wpłaty.
Goście przekazują pieniądze na dany projekt poprzez podniesienie ręki i wykrzyknięcie swojego imienia oraz kwoty, którą chcą przekazać. Każda zaoferowana kwota rejestrowana jest w arkuszu kalkulacyjnym, który jest wyświetlany. Prowadzone są dwie rundy licytacji dla każdego projektu.
Pod koniec sesji prezentujący proszeni są z powrotem do pomieszczenia, w którym odbywała się licytacja, po to aby usłyszeć jakie sumy udało się zebrać i wspólnie świętować to, co udało się osiągnąć. Przed wyjściem wszyscy, którzy brali udział w sesji powinni uiścić zadeklarowaną opłatę, bądź zrobić to w ciągu kilku najbliższych dni.
„Zainspirowany”, „pełen wrażeń”, „pełen otuchy” „dumny” to słowa, którymi goście i prezentujący opisują swoje wrażenia tego wieczoru.
12 miesięcy po wydarzeniu darczyńcy otrzymują ‘raport oddziaływania’ od każdego z projektów, które dofinansowali.
 

Grupa wsparcia

Instytut Rozwoj…

Magazyn Troskli…

Studia podyplom…

Szkolenia

T.U.Społecznych

Początek strony