SZKOLENIE 2017 2

pomagamy skutecznie

Stowarzyszenie  Karuzela

wszyscy potrzebujemy akceptacji i wsparcia
wskazujemy drogi po których łatwiej podążać z dzieckiem z adhd, za, autyzmem
dołącz i wspieraj dzieci w ich prawidłowym rozwoju

 

dzieci potrzebują  Edukacji
edukacja jest drogą do osiągnięcia sukcesu przy wykorzystaniu maksymalnych możliwości intelektualnych
wspieraj edukację dzieci

 

dzieci potrzebują  Terapii
terapia jest drogą do wyrównaia prawidłowego rozwoju przy wykorzystaniu maksymalnego potencjału
wspieraj terapię dzieci

 

dzieci potrzebują  Rehabilitacji
rehabilitacja jest drogą do osiągnięcia optymalnego poziomu sprawności psychofizycznej przy pełnej mobilizacji
wspieraj rehabilitację dzieci

I ty możesz POMagać

wszyscy potrzebujemy akceptacji i wsparcia
wybierz  najlepszy Twoim zdaniem cel
i wspieraj dzieci w ich prawidłowym rozwoju
tym samym dołączysz do grona osób o dobym sercu

Początek strony