Grupa Medialna Karuzeli zajmuje się realizacją kwartalnika stowarzyszenia

Jej zadaniem jest:

- zbieranie informacji do czasopisma
- redagowanie treści
- skład graficzny czasopisma
- pozyskiwanie treści reklamowych
- kolportaż poprzez pocztę we wskazane miejsca


Obecnie czekamy na osobę, która pokieruje grupą wolontariuszy
 

Początek strony