Stowarzyszenie "Karuzela" istnieje od 2007 roku. Pomaga m.in. dzieciom z ADHD, zespołem Aspergera oraz autyzmem. Najmłodsi mogą liczyć na terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Prowadzona jest również diagnoza ADHD. Przy stowarzyszeniu działa grupa wsparcia. Osoby, które właśnie się dowiedziały, że ich dziecko ma autyzm, i nie wiedzą, co robić dalej, mogą się zgłosić do Punktu Informacji Obywatelskiej, który działa przy stowarzyszeniu. Działa również Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - jest to cykl zajęć, które wspomagają rozwój dziecka. Niektóre zajęcia są płatne, ale prowadzący stowarzyszenie zapewniają, że ok. 50 proc. tańsze niż w prywatnych placówkach. Organizowane są też warsztaty i szkolenia. 

Numer KRS Karuzeli to: 0000293451. 

Misją Sstowarzyszenia "Karan" jest niesienie pomocy terapeutycznej, psychologicznej oraz socjalnej osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej: rodzinom, dzieciom, młodzieży i osobom starszym, ale w szczególności osobom uzależnionym od narkotyków. Radomski oddział stowarzyszenia prowadzi Uniwersytet III Wieku, Centrum Rozwoju Osobowości, poradnię rodzinną i uzależnień oraz ośrodek readaptacyjny, a także świetlicę, która znajduje się przy ul. Reja. Tam dzieci otrzymują ciepły posiłek, mogą też liczyć na pomoc przy odrabianiu lekcji.
 
Źródło: http://radom.wyborcza.pl/radom/1,48201,13549290,Wspomoz_radomskie_OPP__Stowarzyszenie_Karuzela_i_Karan.html?disableRedirects=true