Sylwia Waśkiewicz

Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2-8 lat. Standardy postępowania. Warsztat praktyczny.

OSOBA PROWADZĄCA: 
dr n. hum. Anna Zając – logopeda specjalizująca się w rozwoju mowy i komunikacji dzieci w wieku przedszkolnym, językoznawca. Autorka prelekcji i publikacji naukowych dotyczących kompetencji komunikacyjnej u osób z autyzmem. Współinicjatorka akcji „Dwa słowa na dwa lata to za mało”. Autorka bloga logopedaradom.blogspot.pl, który został uznany za najlepszy blog specjalistyczny 2016 w Radomiu. Obecnie prowadzi blog na stronie bubagada.pl . Autorka książki dla najmłodszych „Buba poznaje świat".

Uwielbia pracę z maluchami. Zawodowo związana ze Stowarzyszeniem „Karuzela", gdzie prowadzi terapię najmłodszych. Pasjonatka psycholingwistyki i życia.
Prywatnie szczęśliwa żona i zaganiana mama dwulatka (zaganiana przez własne dziecko).

TERMIN: 
14.12.2019 (sobota)

NABÓR TRWA DO: 
11.12.2019

GODZINY ZAJĘĆ: 
09:00-16:30 (w tym przerwy)

ILOŚĆ MIEJSC: 
od 12 do 20 osób

PROGRAM SZKOLENIA:
Zagadnienia:
⦁ Podstawowe zaburzenia mowy i komunikacji;
⦁ Przeprowadzenie wywiadu z rodzicem;
⦁ Spotkanie z dzieckiem;
⦁ Szczegółowe omówienie obszarów badania dziecka;
⦁ Diagnostyka różnicująca niedokształcenie mowy o typie afazji dziecięcej, opóźniony rozwój mowy oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Część praktyczna oparta na autorskich procedurach diagnostycznych, obejmuje analizę filmów z przypadkami z własnej praktyki logopedycznej!

Uczestnik otrzymuje:
– autorskie formularze diagnostyczne (w tym do badania umiejętności komunikacyjnych i zabawy),
– wzór pytań do wywiadu z rodzicem,
– historyjkę obrazkową badającą umiejętność empatyzowania i mentalizowania,
– opowiadanie badające umiejętność czytania oraz czytania ze zrozumieniem.

Po ukończonych warsztatach logopeda potrafi:
– przeprowadzić dokładny wywiad z rodzicem;
– po wywiadzie z rodzicem wie, na jakie elementy diagnozy powinien zwrócić uwagę trakcie spotkania z dzieckiem;
– potrafi przeprowadzić spotkanie diagnostyczne i określić umiejętności dziecka w zakresie kompetencji komunikacyjnych, językowych i zabawy.
– potrafi wskazać czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń języka i/lub komunikacji.

GRUPA DOCELOWA:
Neurologopedzi, logopedzi, studenci oraz wszyscy zainteresowani powyższą tematyką.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Instytut Rozwoju Dziecka
ul. Starokrakowska 135

KOSZT:
320,00zł/os

INFORMACJE DODATKOWE:
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, poczęstunek podczas przerw kawowych.

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania odpowiedniej ilości osób.

Event 2019 TARGI WIEDZY - Świadomi Autyzmu

Koszt za uczestnictwo w wybranym warsztacie tylko w pierwszym dniu (tylko w czwartek)  55,00 zł

Koszt za uczestnictwo w konferencji i wybranym warsztacie tylko w drugim dniu (tylko w piątek)  65,00 zł

Całkowity koszt za uczestnictwo w konferencji i dwóch wybranych warsztatach podczas dwóch dni (czwartek i piątek) 90,00 zł

Wpłat należy dokonywać na konto

Stowarzyszenie Karuzela
ul. Cicha 8/10/161 26-600 Radom
BNP Paribas 16 1750 0012 0000 0000 4117 3793 

lub bezpośrednio w kasie stowarzyszenia przy ul. Starokrakowskiej 135.

Dodatkowe pytania dotyczące płatności oraz faktur prosimy kierować pod nr tel.  510 804 807 

Wyższa Szkoła Handlowa
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7a
26-600 Radom

Za jedynie 90,00 zł.:

 • weźmiesz udział w 2 dniach szkoleniach
 • wysłuchasz 9 prelegentów
 • otrzymasz poczęstunek oraz obiad podczas dwóch dni
 • weźmiesz udział w losowaniu książek
 • zakupisz książki po preferencyjnych cenach
 • otrzymasz dwa certyfikaty uczestnictwa

  Te dwa dni szkolenia to także:
 • nowoczesne narzędzia pracy
 • nowe kwalifikacje
 • kreatywne pomysły na skuteczną współpracę z dziećmi i młodzieżą
 • inspirujące wykłady
 • dyskusje z praktykami codziennie testującymi propagowane teorie
 • okazja do poznania wielu ciekawych ludzi i nawiązania relacji zawodowych

- 50,00 zł.

rabat za rejestrację bonu otrzymanego podczas ostatniego szkolenia.

Wszyscy, którzy zarejestrowali bon otrzymali na e-maila link do rejestracji z rabatem.

Posiadasz bon? Został non zarejestrowany? Sprawdź swoja pocztę.

- 30,00zł.

rabat za zapisanie się na dwa dni wydarzenia.

Wszyscy, którzy zapiszą się na dwa dni wydarzenia mogą otrzymać dodatkowy rabat w wysokości 30,00 zł.

Tu po szkoleniu będzie można wprowadzić kod rabatowy

Do pobrania w dniu szkolenia

21 listopada 2019 (czwartek)

 • 08.30 – 10.30 Warsztaty

  08.00 –                   Rejestracja Uczestników

  08.30 – 10.30         Warsztaty część I

  10.30 – 11.00          Przerwa kawowa

  11.00 – 13.00          Warsztaty część II

  13.00 –                   Wydawanie CERTYFIKATÓW

 TEMATY WARSZTATÓW DO WYBORU

 • Elementy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela

  mgr Renata Nobis – terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
   
  mgr Julita Wojda – terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, rehabilitantka

 • Niepokojące objawy w rozwoju dziecka do lat 3. Zabawy stymulujące rozwój. Uczeń z autyzmem w przedszkolu i szkole.

  mgr Linda Dąbrowska- oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, terapeuta EEG biofeedback, dyrektor Instytutu Rozwoju Dziecka

 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i języka dzieci w wieku przedszkolnym, w grupie i indywidualnie. Przykłady zabaw

  dr Anna Zając: doktor nauk humanistycznych, logopeda, specjalizująca się w rozwoju mowy i komunikacji dzieci w wieku przedszkolnym, językoznawca. Autorka kilku naukowych publikacji z zakresu kompetencji komunikacyjnej u osób z autyzmem. Zawodowo związana ze Stowarzyszeniem „Karuzela", gdzie prowadzi terapię najmłodszych. W trakcie wydania swojej pierwszej książki dla najmłodszych „Buba poznaje świat". Uwielbia pracę z maluchami. Pasjonatka psycholingwistyki i życia. Prywatnie szczęśliwa żona i zaganiana mama dwulatka (zaganiana przez własne dziecko).

22 listopada 2019 (piątek)

 • Konferencja

  08.00 –                   Rejestracja Uczestników

  08.30 – 08.35          Powitanie Uczestników

  08.35 – 09.15          Analiza zachowania, jako nieodłączny element
  w pracy nad trudnymi zachowaniami
  dr n. med. Tomasz Srebnicki - psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

  09.15 – 09.30          Kwestionariusz Open Your Eyes –diagnoza zaburzeń u dzieci do lat 3
  mgr Linda Dąbrowska oligofrenopedagog, terapeuta

  09.30– 10.00           Dwulatek (nie) mówi – niepokojące symptomy, istota wczesnej diagnozy
  dr Anna Zając        – logopeda, autorka, językoznawca, blogerka

  10.00 – 10.30          Przerwa kawowa

  10.30 – 11.15          Dylematy wypełniania ról społecznych w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawny
  dr Maria Gagacka - socjolog, dr nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce         

  11.15 – 11.45          Samodzielność a wspomaganie rozwoju niemowlaka, przedszkolaka i ucznia - ujęcie praktyczne
  mgr Monika Bednarek - pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta ręki

  11.45 – 12.30          Zdrowy sen dziecka
  mgr Magdalena Komsta - psycholożka, terapeutka poznawczo - behaworalna bezsenności, pedagożka

  12.30 – 13.00          Przerwa kawowa

  13.00 – 13.45          Uczyć się i pracować, aby słabość przekuć w siłę
  dr Jolanta Borek - doktor nauk ekonomicznych  autorka artykułów poświęconych aktywizacji  i integracji społecznej osób niepełnosprawnych

  13.45 – 14.00          Wpływ śmiechu na zdrowie człowieka
  Joanna Wolska – certyfikowana joginka śmiechu

  14.00 – 14.15          Nowoczesne metody terapeutyczne EEG
  Michał Karpiński

  14.15 – 14.45 Przerwa obiadowa

 • Warsztaty

  14.30 –                   Zgłoszenia Uczestników

  14.45 – 16.45          Warsztaty

  16.45 –                   Wydawanie CERTYFIKATÓW

 TEMATY WARSZTATÓW DO WYBORU

 • Analiza zachowania, jako nieodłączny element w pracy nad trudnymi zachowaniami

  dr n. med. Tomasz Srebnicki - psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

   

 • Komunikacja w praktyce

  dr Anna Zając 

  doktor nauk humanistycznych, logopeda, specjalizująca się w rozwoju mowy i komunikacji dzieci w wieku przedszkolnym, językoznawca. Autorka kilku naukowych publikacji z zakresu kompetencji komunikacyjnej u osób z autyzmem. Zawodowo związana ze Stowarzyszeniem „Karuzela", gdzie prowadzi terapię najmłodszych. W trakcie wydania swojej pierwszej książki dla najmłodszych „Buba poznaje świat". Uwielbia pracę z maluchami. Pasjonatka psycholingwistyki i życia. Prywatnie szczęśliwa żona i zaganiana mama dwulatka (zaganiana przez własne dziecko).
  buba gadaautorka bloga Bubagada.pl
    ista1 @bubagada_o_logopedii

 • Metody pracy z dziećmi od 4 miesiąca do 4 lat.

  mgr Monika Bednarek

 • Prawa osób niepełnosprawnych (studentów i pracowników) w procesie wspierania edukacji na poziomie wyższym i zatrudnienia

  1. dr Jolanta Borek

Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek/3

Radom, 11.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2019/RPOWM

 

 1. I. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Karuzela, 26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161

Tel:  791 590 730

Strona internetowa Zamawiającego: www.karuzela.org

 1. II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej nr umowy RPMA.10.01.04-14-a642/18-00 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

 1. Tytuł przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do sal dydaktycznych i sal opieki przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego wyposażenia w postaci pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci w wieku przedszkolnym, szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce dostawy: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135

 1. Cel zamówienia:

Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek  służących doposażeniu sal opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

 1. Wszystkie pomoce dydaktyczne i zabawki powinny być fabrycznie nowe (rok produkcji 2018 lub 2019), nie mające śladów uszkodzeń zewnętrznych
  i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany przedmiot nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim
 2. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne i zabawki muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem
 3. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z Zamawiającym.  Gotowość dostawy wykonawca zgłosi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
 4. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę
  i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

 • są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
 • nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia lub
 • dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych

wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne cechy dla producenta, które należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach szczegółowe cechy  mają  jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV:

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

 1. IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT:
 2. Na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego Wykonawca złoży uzupełniony o wymagane załączniki Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,
  w formie pisemnej poprzez jego doręczenie na adres: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135
 3. Do Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie skierowane zaproszenie do zawarcia umowy na realizację zamówienia.
 1. V. DOPUSZCZALNość ZMIANY UMOWY:
 2. 1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:
 3. a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy,
 4. b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszej umowy,
 5. c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
 6. d) wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę Sprzętu, Urządzeń i Oprogramowania, bądź zaoferowania przez Wykonawcę sprzętu o lepszych parametrach niż wskazany w ofercie w takiej sytuacji zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę Sprzętu, Urządzeń i oprogramowania będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszej bądź takich samych cechach, parametrach i funkcjonalności pod warunkiem otrzymania oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji zmiany lub oświadczenia niezależnego do Stron podmiotu, że sprzęt posiada lepsze parametry
 7. e) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
 8. f) w zakresie sposobu wykonania świadczenia Wykonawcy,
 9. g) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany dostarczanego sprzętu, zmiany ilości sprzętu lub innych okoliczności których żadna ze stron nie mogła przewidzieć,
 10. h) w zakresie terminu realizacji, o ile zmiana terminu realizacji wyniknie z przyczyn których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a przyczyny te będą niezależne od stron,
 11. i) w zakresie sposobu płatności, o ile zmiana sposobu płatności wyniknie z przyczyn których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a przyczyny te będą niezależne od stron, bądź będzie miała wpływ na przyspieszenie realizacji przedmiotu zamówienia lub dostawę o lepszych parametrach lub niższej cenie.
 1. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

VII.      KRYTERIA DOSTĘPU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ocena spełnia/nie spełnia) ORAZ Wykaz dokumentów wymaganych dla potwierdzenia ich spełnienia:

 1. Warunki wymagane od Wykonawców – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunki dotyczące:

 • posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania zamówienia,

Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dostawy pomocy dydaktycznych i zabawek  o wartości min. 25.000,00 zł brutto każda z dostaw.

 • gotowości do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w czasokresie określonym
  w zapytaniu ofertowym.
 1. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
 2. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

 1. O udzielenie  zamówienia  nie  może  ubiegać  się  Wykonawca,  wobec  którego  jest prowadzone postępowanie  likwidacyjne,  upadłościowe  lub  naprawcze,  jak  również który  pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VIII.     INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

W sprawach dotyczących postępowania istnieje możliwość kontaktowania się pod numerem telefonu: 791 590 730 lub na adres poczty elektronicznej: e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00.

 1. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
 2. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
 3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
 4. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginału bądź kopii poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu.
 5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i otwarcia OFERT
 2. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019/RPOWM - projekt Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej w terminie do dnia 22 października 2019 r. do godziny 9:00 w formie pisemnej: poprzez ich doręczenie na adres: 26-600 Radom, ul. Toruńska 12. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji.
 4. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135. Zmiany zostaną dołączone do oferty.
 1. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
 2. Wykonawca podaje wynagrodzenie ryczałtowe brutto za całość zamówienia na podstawie załączonej dokumentacji ofertowej. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Dostawa towarów stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania jest finansowana w całości ze środków publicznych.
 5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty i ryzyka, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia.
 6. Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.
 7. Cena będzie uwzględniała wszelkie należności publicznoprawne, jakie obowiązany będzie uiścić Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
 8. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniem podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/ podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług/podatku akcyzowym należy do Wykonawcy.

XII.      OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW (informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert) i sposobu oceny ofert (przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium):

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami:

- CENA BRUTTO

W tym kryterium Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg wzoru nr 1.

Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej.

              C min

             C= ------------------ x 100 pkt

                        Cx

gdzie:

C – liczba punktów za kryterium „cena”,

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,

Cx – cena oferty badanej.

 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć (zgodnie z budżetem projektu) na udzielenie zamówienia, Zamawiający odstąpi od wyboru Oferenta, chyba że Oferent wyrazi zgodę na obniżenie ceny do poziomu kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający wybierze jednego Oferenta, który otrzyma największą liczbę punktów.
 3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa od dotychczas zaoferowanych cen.
 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 5. W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający poprawia w ofercie:
  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Kryterium Premiujące:

 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeżeli Oferent wykaże, iż:

-  wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona jest min: 1 osoba z niepełnosprawnością, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych  przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego obszaru Gospodarczego

- wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona jest min. 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy,

Aby wykazać spełnienie w/w warunku, wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

- kopię  umowy o pracę z osobą bezrobotną i z niepełnosprawnością ,

- kopię  dokumentów  potwierdzających  niepełnosprawność osoby zatrudnionej w okresie realizacji przedmiotu umowy ,

- zgłoszenie ofert pracy do powiatowego urzędu pracy i odpis skierowania osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy

Ocena warunku metodą  spełnia/nie spełnia.

Za spełnienie w/w warunku zostanie przyznane 5 pkt premiujących.

XIII.     INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem upływu składania ofert.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy lub najpierw do negocjacji, jeśli przedstawiona w ofercie cena będzie przekraczała wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 4. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.
 5. Podpisanie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie Zamawiający po podpisaniu umowy odeśle Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XIV.     INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY:

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
  z Beneficjentem i/lub Partnerami projektu.
 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem i/lub Partnerami projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta i/lub Partnerów projektu lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w ust. 1.
 4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 5. O wykluczeniu wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.
 1. XV. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU Odrzucenia ofert:
 2. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
 3. Są złożone przez wykonawców podlegających wykluczenia z postępowania.
 4. Nie spełniają kryteriów dostępu niniejszego Zapytania ofertowego.
 5. Ich treść nie odpowiada treści Zapytania.
 6. Są niezgodne z przepisami prawa.
 7. Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
 8. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.

XVI.     INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu spełnienie zasady konkurencyjności przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

XVII.    Wymienienie załączników:

 1. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy:
 • o braku powiązań,
 • o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 1. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
 3. Załącznik nr 5 – Wzór umowy dostawy

Open your eyes

Open your eyes

- to kwestionariusz będący formą narzędzia przy pomocy którego w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących sygnałów w kwestii prawidłowego rozwoju można dokonać potwierdzenia lub wykluczenia nieprawidłowości rozwojowych u dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat.
Kwestionariusz służy do zasygnalizowania Rodzicowi/opiekunowi potrzeby dodatkowej konsultacji specjalistycznej w przypadku zauważenia u Dziecka sygnałów zawartych w Kwestionariuszu, które mogą sugerować nieprawidłowości.

Questionnaire is a form of tool which gives opportunity to observe worrying indications in child proper development, it will be possible to confirm/eliminate developmental abnormalities of children from aged 18 months to 3 years. Questionnaire is used for signal parent/guardian need for additional consulting in case to spot in your child worring signals contained in questionnaire.

Questionnaire „Open your eyes” was written as part of a „Ścieżki współpracy” project   realised by Fundację Fundusz Współpracy (FFW), in which standard project implementers financed from the resources of European Social Fund can develop standard projects by international component.

 

Kwestionariusz „Open your eyes”  składa się z dwóch części.

Questionnaire „Open your eyes”  consists of two parts.

 

Pierwsza część zawiera podstawowe pytania zamknięte dotyczące ogólnego rozwoju dziecka.

First part contains basic questions about general child development.

Za każdą odpowiedź „TAK” dziecko otrzymuje 1 punkt- klucz odpowiedzi znajduje się na dole kwestionariusza.

For every answer ''YES” child gets 1 point – answer key is below the questionnaire.

Ta punktacja pozwala na wstępną ocenę zachowań i reakcji dziecka oraz ewentualnie sugeruje potrzebę wykonania pogłębionej analizy rozwoju. W przypadku pozytywnego wyniku kwestionariusza w kierunku nieprawidłowości rozwojowych, zalecane jest wykonanie drugiej części kwestionariusza poprzez konsultację specjalistyczną w oparciu o pytania uzupełniające.

Scoring first part of questionnaire allows for preliminary analysis children behaviour and children reactions, what is more suggest need of make deeper analysis child's development.

 

Druga część przeznaczona jest do wykorzystywana przez przeszkolonych terapeutów, którzy wykonują pogłębioną analizę części pierwszej kwestionariusza w oparciu o pytania uzupełniające.

Second part is used by preschool therapists, who make deeper analysis of first part of questionnaire based on supplementary questions.

W przypadku potwierdzenia przez specjalistę pozytywnego wyniku badania, zaleca się podjęcie diagnozy kierunkowej bądź terapii zgodnie z zaleceniami.

 

UWAGA

W przypadku obciążonego wywiadu okołoporodowego, bądź w przypadku występowania po porodzie  innych czynników, które mogą wpłynąć na prawidłowy przebieg rozwoju dziecka, warto dodatkowo wykonać rozszerzoną wersję kwestionariusza.

Wykonanie drugiej części kwestionariusza zalecane jest zwłaszcza w przypadku dzieci:

- przedwcześnie urodzonych/urodzonych po terminie

- o masie urodzeniowej poniżej 2500 g

- z uzyskanym niskim wynikiem punktów w skali Apgar

- z ciąż wysokiego ryzyka (ciąże bliźniacze, zagrożone, z obciążeniem genetycznym itp.)

- po przebytych infekcjach/urazach w okresie niemowlęcym

 ATTENTION

In case of encumbered perinatal interview or another problems after birth, which can have influence on proper child development, it is worth to do expanded version of questionnaire.

Second part is recommended to do in case when child:

-prematurely born/too late born

-of a weight below 2500 g

-too low result points in  Apgar scale

-high-risk pregnancy (twin pregnancy, threatened pregnancy, with genetic predisposition, etc.)

-after infection/injuries in baby age

Kwestionariusz „Open your eyes” powstał w ramach projektu „Ścieżki współpracy” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW), w którym realizatorzy projektów standardowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą rozszerzyć projekty standardowe o komponent międzynarodowy.

 

Letnia Kolonia 2019 w Kołobrzegu

Wakacje, słońce, morze, nowe przyjaźnie i przygody…

Czyli Letnia Kolonia 2019 w Kołobrzegu.

od 23 lipca do 06 sierpnia 2019r.

- ośrodek Podczele II w Kołobrzegu
* 6 osobowe grupy z 2 opiekunami

 

W programie zaplanowano:

 • Muzeum 6D – Maszoperia, gdzie w proces zwiedzania i poznawania ekspozycji zaangażowane są wszystkie zmysły
 • Miasto Myszy to wyjątkowe miejsce, które małe gryzonie, przedstawia jako domowych pupili, 
 • Ukryta Kraina - magiczna atrakcja, gdzie wchodząc kazdy otrzymuje magiczną różdżkę,
 • Park Rozrywki Zieleniewo - wiele rozrywek w klimacie westernu oraz tych bardziej nowoczesnych,
 • Dwupoziomowe Oceanarium, gdzie można podziwiać szeroką gamę słodkowodnych i słonowodnych tropikalnych gatunków ryb (rekiny, płaszczki, mureny, skrzydlice, nadymki), koralowców, ukwiałów oraz poznać podwodną florę,
 • Muzeum„Patria Colbergiensis”, gdzie można spotkać najlepiej odwzorowane, woskowe figury ludzi, którzy zapisali się w kinowej, politycznej i sportowej historii ludzkości,
 • Kołobrzeski Skansen Morski,
 • Port Morski Kołobrzeg,
 • Rejs statkiem,
 • Zwiedzanie Kołobrzegu,
 • Wejście na Latarnię Morską w Kołobrzegu.

Ponadto

 • kąpiele morskie,
 • plażowanie – wypoczywanie,
 • wieczorne ogniska,
 • karaoke.

 

Dodatkowo realizowany będzie program profilaktyczny z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz problematyki uzależnień w ilości 30 godzin.

Wszyscy uczestnicy objęci zostaną dodatkowo fachową opiekę psychologa oraz pedagoga.

Ponadto każdy kolonista:

 • wzmocni swoje mocne strony,
 • wzmocni pożądane zachowania,
 • nabycie umiejętności funkcjonowania.
 • w sytuacjach społecznych zwiększy świadomość dot. zagrożeń powodujących uzależnienia.

Na prośbę opiekuna wystawiamy opinię o dziecku po zakończonym pobycie.

Zajęcia  odbywać się będą w grupach 6-7 osobowych wg ramowego rozkładu dnia:

pobudka, poranna toaleta, gimnastyka, sprzątanie pokojów, śniadanie, zajęcia zorganizowane, obiad, zajęcia zorganizowane w grupach, kolacja, zajęcia wieczorne, toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej, cisza nocna.

Uczestnicy zapewnione będą mieli trzy posiłki: śniadanie, 2-daniowy obiad z deserem, podwieczorek, kolację.

 

Opis Ośrodka

Ośrodek Wypoczynkowy „Podczele II” 

Niezwykłe usytuowanie w naturalnym zespole parkowo leśnym EKO PARKU, w odległości 700 metrów od morza i 5 km od centrum miasta, sprawia, że jego czar i tajemnicza moc przyciąga turystów od lat. Do dyspozycji oddane są odnowione budynki, ciepłe i przytulne pokoje. Smaczne posiłki w gustownym wnętrzu jadalni, doskonała kawa, rodzinna atmosfera, to tylko niektóre walory ośrodka.

Do plaży prowadzi droga przez rezerwat ptaków. Spotkamy tam niezwykłe okazy mistrzów podniebnych lotów. Gorące kołobrzeskie słońce pozwoli dzieciom i młodzieży uzyskać piękną opaleniznę, a wieczorny chłód umili spacery po okolicy.

Prawdziwym skarbem jest jednak bursztyn, który jako pamiątka będzie przypominał uczestnikom kolonii pobyt nad naszym polskim morzem.

Cena pobytu na kolonii:

3 750,00 zł

1 950,00 zł dla osób zamieszkałych na terenie woj. Mazowieckiego

Szczegółowe informacje Katarzyna Ziętek tel. 600 774 847

Stowarzyszenie KARUZELA 
ul. Starokrakowska 135
26-600 Radom
Wpłata na konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 1750 0009 0000 0000 3025 5992

Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek/2

Radom, 16.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2018/RPOWM

 

 1. I. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Karuzela, 26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161

Tel:  48509057823

Strona internetowa Zamawiającego: www.karuzela.org

 1. II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej nr umowy RPMA.10.01.04-14-a642/18-00 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

 1. Tytuł przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do sal dydaktycznych i sal opieki przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego wyposażenia w postaci pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci w wieku przedszkolnym, szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce dostawy: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135

 1. Cel zamówienia:

Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek  służących doposażeniu sal opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

 1. Wszystkie pomoce dydaktyczne i zabawki powinny być fabrycznie nowe (rok produkcji 2018), nie mające śladów uszkodzeń zewnętrznych
  i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany przedmiot nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim
 2. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne i zabawki muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem
 3. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z Zamawiającym.  Gotowość dostawy wykonawca zgłosi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
 4. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę
  i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

 • są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
 • nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia lub
 • dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych

wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne cechy dla producenta, które należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach szczegółowe cechy  mają  jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV:

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek

Radom, 02.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2018/RPOWM

 

 1. I. INFORMACJE Ogólne o zamawiającym:

Zamawiający:

Stowarzyszenie Karuzela, 26-600 Radom, ul. Cicha 8/10 lok. 161

Tel:  48509057823

Strona internetowa Zamawiającego: www.karuzela.org

 1. II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
 2. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej nr umowy RPMA.10.01.04-14-a642/18-00 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

III.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

 1. Tytuł przedmiotu zamówienia:

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do sal dydaktycznych i sal opieki przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym

 1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego wyposażenia w postaci pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci w wieku przedszkolnym, szczegółowo opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce dostawy: 26-600 Radom, ul. Starokrakowska 135

 1. Cel zamówienia:

Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek  służących doposażeniu sal opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

 1. Wszystkie pomoce dydaktyczne i zabawki powinny być fabrycznie nowe (rok produkcji 2018), nie mające śladów uszkodzeń zewnętrznych
  i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany przedmiot nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim
 2. Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne i zabawki muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem
 3. Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z Zamawiającym.  Gotowość dostawy wykonawca zgłosi na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.
 4. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę
  i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

 • są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
 • nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia lub
 • dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych

wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne cechy dla producenta, które należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach szczegółowe cechy  mają  jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV:

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Przedszkolna Karuzela

Stowarzyszenie Karuzela realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Przedszkolna Karuzela - nowe miejsca edukacji przedszkolnej”

 

Dofinansowanie projektu z UE: 899 063,80 zł

Projekt realizowany w okresie 18 miesięcy i dotyczy utworzenia nowych 25 miejsc edukacji przedszkolnej oraz wprowadzenia zajęć dodatkowych wynikających z analizy i diagnozy potrzeb. Cel główny projektu to zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Radomia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe:

- utworzenie dodatkowych 25 miejsc edukacji przedszkolnej najpóźniej w 6 mies. realizacji proj.

- realizacja nowych zajęć specjalistycznych wynikających z diagnozy potrzeb edukacyjnych

- wsparcie procesów integracyjnych dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi (74 dzieci w tym 42 niepełnosprawnych) w okresie realizacji proj.

Projekt obejmie 74 dzieci (26 dziewczynek i 48 chłopców) w wieku 3 - 5 lat zamieszk. (zgodnie z przepisami KC) teren miasta Radom. Uczestnicy projektu zostaną przyporządkowani do 9 oddziałów przedszkolnych (7 istniejących – 49 dzieci oraz 2 nowe w liczbie 25 dzieci - łącznie 42 dzieci niepełnosprawnych)

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie od 15 listopada do 17 grudnia 2018 r. do godziny 12.00.

W załączeniu podajemy formularze rekrutacyjne, które należy złożyć w biurze projektu oraz regulamin rekrutacji do projektu.

 

Turnus rehabilitacyjny nad morzem

Szukasz ośrodka i profesjonalistów specjalizujących się w terapii dzieci z  zaburzeniami w rozwoju?

Zapraszamy na 14-dniowy  turnus usprawniająco – rekreacyjny dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju do Kołobrzegu w ośrodku Podczele II.

w terminie od 23 lipca do 06 sierpnia 2019r.

Zajęcia na turnusie ukierunkowane na stymulowanie rozwoju w zakresie:

 • kształtowania umiejętności społecznych,
 • przystosowania do odpowiedniej relacji z otoczeniem,
 • nauki okazywania emocji i radzenia sobie ze stresem oraz agresją.

W realizacji turnusu stawiamy na zajęcia dostosowane do jakości funkcjonowania i możliwości dzieci i młodzieży, profesjonalizm kadry, która zawsze zdrowie i zadowolenie dzieci stawia na pierwszym miejscu. Dlatego tak ważne jest dla nas wypełnienie przez Rodzica formularza zgłoszeniowego i dostarczenie dokumentacji psychologiczno - pedagogicznej  dziecka przed rozpoczęciem turnusu.

  

Turnus przeznaczony jest  dla dzieci z:

– autyzmem, zespołem Aspergera

– ADHD

– zaburzeniami mowy

– zaburzeniami zachowania

– trudnościami w uczeniu się

– zaburzeniami integracji sensorycznej

Program turnusu obejmuje:

 • TUS (trening umiejętności społecznych)
 • trening zastępowania agresji
 • zajęcia polisensoryczne
 • sensoplastyka
 • arteterapia
 • zajęcia relaksacyjne
 • zabiegi poprzedzone bezpłatną konsultacją ze specjalistą

 oraz warsztaty i prelekcje dla rodziców:

 • rozwijanie mowy i komunikacji w codziennych sytuacjach
 • jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci
 • jak wychować dziecko w duchu pozytywnej dyscypliny
 • zabawa z dzieckiem
 • zajęcia relaksacyjne i wyciszające

 Dla każdego dziecka dziennie przewidziane są

- dwa zabiegi rehabilitacyjne fizykalne, zajęcia integracyjno- uspołeczniające, rozwijające, relaksacyjno- wyciszające i codzienne pobyty na kołobrzeskiej plaży.

 

Program dzienny:

08.00                  Śniadanie

09.00 – 10.00     Zabiegi fizykalne

10.00 – 14.00     Wyjście na plażę      

14.00                  Obiad

15.30 – 17.30      Zajęcia indywidulane i grupowe**

18.00                   Kolacja

19.00                   Zajęcia relaksacyjne i wyciszające

 

Koszt uczestnictwa

Dziecko w terapii, które jedzie z własnym opiekunem               3 140,00

Dziecko w terapii, które jedzie bez własnego opiekuna             3 400,00

Rodzic /opiekun/dodatkowy uczestnik z zabiegami                    2 140,00

Rodzic /opiekun/dodatkowy uczestnik bez zabiegów                 1 980,00


 

Zgłos dziecko na turnus:

Zgłoszenie na Turnus Rehabilitacyjny

Dane uczestnika koloni


Imię dziecka(*)

Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Nazwisko dziecka(*)

Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Data urodzenia dziecka(*)

Nieprawidłowe dane

Adres zamieszkania

Please let us know your message.

Imię rodzica / opiekuna prawnego(*)

Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Telefon

Please write a subject for your message.

e-mail(*)

Please let us know your email address.

Czy dziecko przejawia zachowania agresywne(*)

Nieprawidłowe dane

Czy dziecko przejawia zachowania typu niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowania społecznego(*)

Nieprawidłowe dane

Ile opiekunów/osób dodatkowych jedzie z dzieckiem?(*)

Nieprawidłowe dane

Po zgłoszeniu dziecka i wstępnej kwalifikacji prześlemy na podany adres formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa oraz umowę.

Instytut Rozwoju Dziecka

Ul. Starokrakowska 135

26-600 Radom

 

Myślimy Na Niebiesko

Naszą misją jest poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb osób z autyzmem, a także ograniczeń, jakie często spotykają na swojej drodze w trakcie realizowania z pozoru zwykłych zadań, takich jak: zrobienie zakupów czy wizyta u stomatologa. Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci z tym zaburzeniem, te zadania często są wyczynem na miarę zdobycia K2.  W świecie przepełnionym bodźcami wizualnymi, czy dźwiękowymi, każde zadanie wymagające wyjścia z bezpiecznej przestrzeni jaką jest Dom, dla osób z autyzmem przypomina starcie z tykającą sensoryczną bombą, która w każdej chwili może wybuchnąć doprowadzając do przestymulowania.

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 

Obchody są okazją do ogólnopolskiego zaangażowania i efektywnej współpracy, której celem jest:

podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzm
poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych dla społeczności osób dotkniętych autyzmem
zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem
możliwienie rozwijania indywidualnych talentów

OBCHODY 2019

PROGRAM OBCHODÓW
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Radomiu 2 kwietnia 2019 r.
10:30 – Zbiórka przy fontannach ul. Żeromskiego w Radomiu
10:40 – Wymarsz Niebieskiego Marszu w kierunku Urzędu Miejskiego
11.00 – Wypuszczenie niebieskich balonów w niebo
11.05 – Przemarsz do muszli koncertowej w Parku Kościuszki
11:10 – Powitanie gości i uczestników, krótkie przemówienia okolicznościowe
11:20 – Prezentacja placówek przedszkolnych, szkolnych i wychowawczych
11:25 – Występy artystyczne uczestniczących instytucji
13:00 – Koncert na finał
13:30 – Zakończenie imprezy

Sprawdź poniżej jakie wydarzenia przygotowały dla Ciebie placówki, które Myślą Na Niebiesko
(chcesz, by Twoja placówka umieszczała wydarzenia w tym kalendarzu? Szukaj informacji na dole tego artykułu)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁĄCZENIA SIĘ W OBCHODY

Baza Placówek Przyjaznych Osobom z Autyzmem

jest nie tylko spisem organizacji, sklepów, gabinetów czy klinik, Zaaranżowanie bezpiecznej przestrzeni sklepowej, pozwalającej na spokojne zrobienie zakupów,  czy przygotowanie gabinetu na przyjęcie pacjenta, który odbiera bodźce w zupełnie inny sposób, to tylko część planów związanych z funkcjonowaniem Bazy Placówek Przyjaznych Osobom z Autyzmem.

Dzięki tej platformie, w jednym miejscu Rodzice dzieci z autyzmem, ale także osoby dorosłe, będą mogły odszukać placówki, które wykazują się szczególną empatią oraz profesjonalizmem w procesie obsługiwania tych wyjątkowych klientów czy pacjentów, odbierających świat w nieco inny sposób.

Konkurs plastyczny „Zaczaruj świat na niebiesko kolorową plamą i kreską…
Organizator: Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałami Specjalnymi im. J. Porazińskiej w Radomiu, ul. Olsztyńska 12

No file for previewing found

Strona 1 z 23
Początek strony