SZKOLENIE 2017 2

Sylwia Waśkiewicz

Joanna Wójtowicz Pałasz

Joanna Wójtowicz Pałasz

logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog.

Pracuje z dziećmi o różnych typach trudności w zakresie nabywania
i stosowania komunikacji oraz języka. Pasjonatka pracy z  Małym Dzieckiem z trudnościami w komunikacji z wykorzystaniem zabawy. Dzieli się doświadczeniem w pracy prowadząc zajęcia szkolenia i kursy dla logopedów, wykłady dla studentów oraz nauczycieli przedszkola. Uczestnik wielu kursów doskonalących oraz konferencji naukowych.
W trakcie szkolenia na terapeutę GPS oraz modelu terapii ESDM.

Prywatnie mama trojki dzieci.  

Jerzy Nogal

Jerzy Nogal

Przez prawie 20 lat był związany z fotografią w Gazecie Wyborczej.

Obecnie z pasji i zawodowo zajmuje się gotowaniem. Lubi dzielić się tym co wie i odkrywa dla siebie i innych nowe - stare smaki. Poszukuje lokalnych i tradycyjnych przepisów jeżdżąc po Polsce.

Uprawia na Podkarpaciu grykę, żyto i proso, by poznać je od podszewki i dzielić się plonami z rodziną i przyjaciółmi.

Jest zapalonym orędownikiem zdrowego gotowania, co za tym idzie nie niszczenia dobrego produktu w trakcie przygotowywania posiłku. Prowadzi warsztaty kulinarne dla tych co chcą się czegoś nauczyć
i dla tych co muszą zmagać się z dietami ratującymi życie i zdrowie.

Gotowanie to miłe spędzanie czasu. Jak ktoś nie lubi i nie chce gotować, niech lepiej je. Kto lubi niech się przy tym dobrze bawi.

Aleksander Ronikier

Aleksander Ronikier

Celina Twardysz

Celina Twardysz

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pedagog specjalny, surdopedagog oraz pedagog osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapeuta osób z autyzmem. Pierwszy i jedyny w Polsce certyfikowany trener i nauczyciel metody Attention Autism. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu metody Attention Autism. Uczestniczka szkoleń o tematyce autyzmu w Polsce i za granicą. Od 10 lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Obecnie pracuje w Hayfield Primary School (Upton), gdzie prowadzi zajęcia metodą Attention Autism. 

Anna Zając

Anna Zając.

Logopeda, językoznawca, doktorantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami.  Specjalizująca się w terapii mowy i komunikacji. Związana zawodowo z radomskim Stowarzyszeniem Karuzela. 

Autorka kilku publikacji naukowych z zakresu kompetencji komunikacyjnej. Czynna uczestniczka konferencji logopedycznych i językoznawczych.  Autorka bloga, którzy otrzymał tytuł  Najlepszego Bloga Specjalistycznego Radomskiej Blogosfery.  Ma na swoim koncie kilkanaście prelekcji z zakresu rozwoju języka i komunikacji u dzieci.

Współinicjatorka ogólnopolskiej akcji „Dwa słowa na dwa lata to za mało”, koordynatorka w Radomiu akcji „AkcjakomunikAACja”. 

Katarzyna Orkisz

Katarzyna Orkisz

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym (specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki i zarządzania w oświacie (menedżer oświaty).

Certyfikowany  terapeuta integracji sensorycznej, instruktor sensomotoryki, instruktor masażu Shantala, terapeuta ręki i Metody Warnkego. Uczestnik licznych szkoleń w nurcie poznawczo-behawioralnym (obecnie w trakcie rocznego kursu „Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży”).

Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży (dzieci niewidome i słabo widzące, ADHD, autyzm i Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, trudności wychowawcze i szkolne). 

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, gdzie zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami wychowawczymi. Od wielu lat pracuje również z rodzicami prowadząc Warsztaty dla Dobrych Rodziców oraz z nauczycielami – jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami w domu, w szkole oraz z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Współtwórca i koordynator programu Asystent Dziecka z ADHD i dziecka niepełnosprawnego w podkarpackich szkołach podstawowych.

Współautorka  między innymi pozycji:

1. Jerzak M.(red) "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość" PWN 2016

2. Jerzak M., Kołakowski A. (red.) „ ADHD w szkole”, GWP 2015

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty
 • Studia podyplomowe: Tyflopedagogik
 • Studium Teologii Rodziny przy PAT Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, kierunek: Doradca Życia Rodzinnego
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczno-Artystycznym Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

DOSKONALENIE ZAWODOWE

 • Terapeuta sensomotoryki
 • Terapeuta Metody Warnkego
 • Terapeuta EEG Biofeedback
 • Tyflopedagogika -  kurs kwalifikacyjny
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej (I oraz II stopień)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2015

 • Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,
 • Publikacja rozdziału: Asystent dziecka z ADHD  gdy standardowe są niewystarczające,  A. Kołakowski, M. Jerzak (red.): ADHD w szkole, wyd. GWP, Sopot 2015.
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE)
 • Organizacja przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową konferencji Asystent ucznia niepełnosprawnego
 • Szkolenie na terapeutę  Metoda Warnkego

2014

 • Koordynatorka projektu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Asystent ucznia niepełnosprawnego w  Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców, nauczycieli w ramach Rządowego projektu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Łańcucie
 • Prelekcja podczas konferencji Dojrzałość małego dziecka a trudności rozwojowe Wspieranie dziecka młodszego na I etapie kształcenia
 • Sensomotoryka  szkolenie na trenera metody (Chemnitz)
 • Szkolenie Liderzy przeciwdziałania przemocy i agresji (ORE)
 • Warsztaty dla dobrych rodziców II cz. certyfikat
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów nauczycieli z zakresu zachowań trudnych i niepożądanych u dzieci.

2013

 • Terapia ręki szkolenie
 • Organizacja przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową IX Podkarpackiej Konferencji Szkoleniowej dla nauczycieli Aby chciało się chcieć  wzrastanie z ADHD

2012

 • SLI-specyficzne zaburzenia językowe. Diagnoza, prognoza, interwencja (Międzynarodowa Konferencja w Warszawie)
 • Original play życie bez agresji, przemocy i lęku zabawy pierwotne szkolenie
 • 16 Międzynarodowa Konferencja Biofeedback Foudation of Europe
 • Neurofeedback - warsztaty międzynarodowe prowadzone przez Lyndę i Michaela Tchompsonów z ADD Centre w Toronto
 • Organizacja przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową IX Podkarpackiej Konferencji Szkoleniowej dla nauczycieli Nastolatek z ADHD  z diagnozą czy bez

2011

 • Koordynatorka projektu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Kompleksowe przygotowanie do pracy z dzieckiem z ADHD w  Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,
 • Organizacja przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową VIII Podkarpackiej Konferencji Szkoleniowej Asystent dziecka z ADHD i co dalej  wystąpienie: Podsumowanie pracy Asystenta Dziecka z ADHD w podkarpackiej  szkole
 • TRUDNE ZACHOWANIA - POZYTYWNE PODEJŚCIE. Postępowanie behawioralne bez kar wobec autoagresywnych, agresywnych i innych trudnych zachowań osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD oraz niepełnosprawnością intelektualną (konferencja w Warszawie)

2010

 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne  I  oraz II stopień
 • Specjalistka ds. rekrutacji, promocji i stażu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Asystent Dziecka z ADHD  w  Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową (kwiecień 2010  sierpień 2011r)
 • Specjalistka d. szkoleń w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Integracja sensoryczna szansą na podniesienie kwalifikacji  w  Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową,
 • Organizacja przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową VII Podkarpackiej Konferencji Szkoleniowej Asystent dziecka z ADHD wystąpienie: Praca Asystenta Dziecka z ADHD w podkarpackiej szkole

2009

 • Terapia behawioralna zachowań niepożądanych - 40 godz. kurs prowadzony przez dr A Kołakowskiego
 • ABC ADHD  diagnoza w PPP szkolenie
 • Akademia Nauki - trener kursu szybkiego czytania i technik pamięciowych dla dzieci i młodzieży.

2008

 • Terapia poznawczo  behawioralna dzieci i młodzieży  60 godz. kurs prowadzony przez dr A Kołakowskiego

2007

 • praca (do dnia dzisiejszego) w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie na stanowisku pedagoga
 • współorganizowanie i prowadzenie IV Podkarpackiej Konferencji Szkoleniowej Społeczne i wychowawcze aspekty ADHD,
 • udział w kursie teoretycznym i praktycznym I stopnia z zakresu terapii EEG Biofeedback,
 • udział w szkoleniu warsztatowym Przemoc wobec dzieci  diagnoza, pomoc
 • współorganizowanie i prowadzenie V Podkarpackiej Konferencji Szkoleniowej  ADHD- tak mało danych a tak wiele niewiadomych- wykład Terapia Biofeedback w pracy z dzieckiem z ADHD,
 • Diagnoza ADHD i zalecenia postdiagnostyczne - kurs doskonalenia zawodowego (20 godz. wykładowych)

2006

 • Szkolenie z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym metody dr Paula - Dennisona i Gail Deninison
 • udział w III edycji konferencji  Nauczyciele-Nauczycielom- współpraca przedszkoli integracyjnych ze szkołami integracyjnymi, specjalnymi oraz szkołami życia;
 • współorganizowanie II Podkarpackiej Konferencji Szkoleniowej Jak pomóc dziecku z ADHD;
 • ukończenie kursu doskonalącego na temat: Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD);
 • udział w warsztatach szkoleniowych Kwitnące krzewy prowadzone przez twórczynię ludową;
 • wychowawca i terapeuta w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w Rzeszowie;
 • współorganizowanie III Podkarpackiej Konferencji Szkoleniowej Społeczne aspekty ADHD;

2005

 • uczestnictwo w zebraniu założycielskim oraz rozpoczęcie działalności w Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową na stanowisku zastępcy przewodniczącego;
 • współorganizowanie I Podkarpackiej Konferencji Szkoleniowej Jak pomóc dziecku z ADHD;
 • uczestnictwo w warsztatach  Dobre Praktyki w Projektach z Obszaru Rynku Pracy i Pomocy Społecznej

2004

 • udział w rocznym cyklu szkoleń z Fundraisingu (pozyskiwanie środków na działania społeczne i dobroczynne);
 • szkolenie dla wolontariuszy organizowane przez Centrum Wolontariatu w Rzeszowie;

2004  2005

 • III Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Trendy naukowe młodzieży akademickiej w Akademii Podlaskiej w Siedlcach,
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodzież I dekady XXI wieku. Pokolenie ludzi aktywnych i przedsiębiorczych czy też biernych i samotnych  układ puzzli czy domina w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu (publikacja pokonferencyjna),
 • Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Prawa dziecka w społecznej rzeczywistości na Uniwersytecie Rzeszowskim  współorganizator,
 • XXXIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (wyróżnienie i publikacja pokonferencyjna);
 • Rozpoczęcie dwuletniego Studium Teologii Rodziny w Tarnowie;

2003  2005

 • działalność w Studenckim Kręgu Korczakowskim przy Uniwersytecie Rzeszowskim (zbieranie funduszy oraz organizowanie imprez dla wychowanków Pogotowia Opiekuńczego oraz pacjentów Oddziału Pediatrycznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie);
 • indywidualna opieka nad dzieckiem z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (udział w codziennej rehabilitacji, obejmującej: ćwiczenia Metodą Vojty, terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną);

2003

 • udział w warsztatach metodycznych:  Wiosna w żółtych kaloszach oraz Kolorowe święta- dotyczących realizacji metody Edukacja przez ruch;
 • kurs organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA-  Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka- działania twórcze z wykorzystaniem rekwizytów w pracy z dziećmi;

udział w kursie dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej;

2002-2004

śródroczne i ciągłe praktyki pedagogiczne w wymiarze 270 godzin w placówkach opiekuńczo  wychowawczych (dom dziecka, internat, szkoła podstawowa (pedagog szkolny) i specjalna, świetlica, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia rodzinna, policyjna izba dziecka, pogotowie opiekuńcze, placówki opieki nad dziećmi specjalnej troski, dom spokojnej starości, dom pomocy społecznej, ośrodek adopcyjno- opiekuńczy).

2000  2002

 • udział w spotkaniu integracyjnym rodzin osób niepełnosprawnych;
 • kurs z zakresu Aktywność muzyczno-ruchowa (Bati  Straus - wykorzystanie muzyki poważnej w zajęciach z dziećmi);

2000

 • praca wolontariusza w świetlicy Zespołu Parafialnego Caritas Mała Przystań przy parafii M. B. Saletyńskiej w Rzeszowie ;
 • współpraca z Duszpasterstwem Dzieci Niepełnosprawnych w Rzeszowie;
 • udział w corocznych Rzeszowskich turniejach Sportowo-Rekreacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych Solidarni w Rodzinie;

Robert Jagodziński

Robert Jagodziński

ur. 8 marca 1971, jest Wiceprezesem Zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR), 12 czerwca 2017 r. został powołany do Krajowej Rady Konsultacyjne ds. Osób Niepełnosprawnych . W latach 1991 - 1997 studiował filozofię i psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1999 uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznał URK. Od roku 2001, kiedy to wziął udział w Obozie AR, jego aktywność życiowa, a później również zawodowa związane są z FAR. W latach 2002 - 2008 brał udział w zadaniach realizowanych przez Fundację w charakterze instruktora. Prowadził zajęcia w trakcie obozów oraz zajęcia regionalne AR, i szkolenia dla personelu medycznego. W 2008 roku rozpoczął pracę w FAR jako specjalista do spraw szkoleń. Realizował szkolenia dla kadry instruktorskiej dotyczące między innymi działalności instruktorów pierwszego kontaktu, autoprezentacji i prowadzenia obozów oraz opracował materiały szkoleniowe stanowiące teoretyczną podstawę działalności kadry. Od 2010 roku współorganizował i brał udział w licznych seminariach, konferencjach oraz innych wydarzenia związanych z tworzeniem i rozwijaniem standardów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością, między innymi współorganizował I Ogólnopolską Debatę o Seksualności Osób Niepełnosprawnych. W latach 2009-2017 brał aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu wielu projektów poświęconych aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, jak np.: „Osoby Niepełnosprawne Ruchowo na Rynku Pracy” „Kompleksowa Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Poruszających się na Wózkach Inwalidzkich” „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4 – 16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim”, „Szkolenie otoczenia osób niepełnosprawnych – ICF to się opłaca”, „Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)”.

Od 2010 r. bierze aktywny udział we wdrażaniu ICF i propagowaniu wiedzy z zakresu klasyfikacji, współpracując z ICF Research Branch oraz Swiss Paraplegic Research.

W maju 2014 r. został odznaczony prze Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój aktywnej rehabilitacji oraz działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Jest autorem publikacji poświęconej tematyce rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych:

 1. „Standardy aktywizacji zawodowej osób po URK”; w Podręcznik dobrych praktyk „Osoby  niepełnosprawne ruchowo na rynku pracy II”; red. Tomasz Tasiemski; Warszawa 2011 r.
 2. Idea i założenia systemu AR, Zajęcia usprawniające na obozach AR, Inne działania FAR; w Aktywna Rehabilitacja – zwiększanie samodzielności i niezależności życiowej osób po urazie rdzenia kręgowego; red. Tomasz Tasiemski; Warszawa 2012 r.
 3. „Zastosowanie ICF jako narzędzia diagnozy, planowania i ewaluacji w programie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo”; w Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, kwartalnik; Nr II 2013; red. Wojciech Skiba, Aleksandra Perchla – Włosik; Warszawa 2013 r.
 4. „Niepełnosprawna osoba pełnowartościowy pracownik – co warto wiedzieć o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”; materiał informacyjny skierowany do pracodawców; Warszawa 2010 r.
 5. Tederko P, Jagodziński R, Krasuski M, Tarnacka B. The International SCI Survey and the Learning Health System for SCI. Report of Poland.  Am J Phys Med Rehabil 2016.

Konrad Ambroziak

Konrad Ambroziak

doktor  nauk humanistycznych w zakresie filozofii. 

Jest terapeutą poznawczo-behawioralnym, terapeutą motywującym i trenerem Dialogu Motywującego, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Ukończył szkolenie superwizyjne w terapii poznawczo-behawioralnej organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Oxford Cognitive Theraphy Center.

Pracował z dorosłymi ofiarami przemocy, ich dziećmi i dziećmi krzywdzonymi w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej,  pracował w Fundacji Dzieci Niczyje, gdzie pomagał dzieciom ofiarom przemocy i ich rodzinom.  Zajmował się pomocą psychologiczną i terapią dzieci i młodzieży z ADHD i zaburzeniami rozwoju.  Pomaga młodzieży, młodym dorosłym i dorosłym z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi oraz zaburzeniami osobowości. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi z ADHD.

Jest autorem artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. 

Zakręceni na pomaganie

To społeczność, która wspiera i czerpie radość z pomagania oraz wie, że:

ü  Stowarzyszenie Karuzela pomaga dzieciom najlepiej,

ü  tylko systematyczna pomoc wspiera najskuteczniej,

ü  przekazana wpłata przeznaczona będzie wyłącznie na pomoc dzieciom,

Każdy Zakręcony na pomaganie otrzyma:

ü  podziękowanie od Stowarzyszenia Karuzela po pierwszej wpłacie,

ü  przypinkę Zakręcony na pomaganie,

ü  raz w roku sprawozdanie finansowe oraz informacje o działalności Stowarzyszenia Karuzela,

ü  raz w roku zaproszenie na bal charytatywny,

Każdy Zakręcony na pomaganie

ü  systematycznie, co miesiąc, przekazuje darowiznę w kwocie min. 50zł. na rzecz pomocy dzieciom będącym pod opieka Stowarzyszenia Karuzela.

Strona 1 z 20
Początek strony