SZKOLENIE 2017 2

Wioletta Stocka

Karuzelowa Pizza a la Prezydent ;-)

?‍?Kuchenne Rewolucje?‍?tym razem pod przewodnictwem samego Prezydenta Jerzego Zawodnika.

Tak, tak, przedszkolaki Z Wesołej Karuzeli gotowały a dokładnie wypiekały ? pizzę i ślimakowe bułeczki razem z Prezydentem, który na co dzień czuwa między innymi nad radomskim Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. A w przedszkolu pokazał, że ma jeszcze inne talenty.

Dla naszych przedszkolaków to było wielkie przeżycie.
Niektóre dzieci dopytywały kim chciał być Pan Prezydent gdy był mały?
Czy w ogóle lubi pizzę?
Czy w domu czasem gotuje z dziećmi?
I czy trudno jest być prezydentem?

Oczywiście znalazły się przedszkolaki, którym spodobała się taka praca i kto wie, może za jakiś czas…

Od Przedszkola do Studiów Podyplomowych, czyli 10 lat na „Karuzeli”

Tak o historii i działaniach Stowarzyszenia „Karuzela” na konferencji „Ekonomia Społeczna – wyzwania i możliwości” organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filię w Radomiu opowiadała Prezes Pani Sylwia Waśkiewicz. Razem z przedstawicielami Urzędów Pracy, Fundacji Fundusz Współpracy i Spółdzielni socjalnych dyskutowaliśmy o wartości podmiotów ekonomii społecznych, możliwości rozwijania naszych działań i wyzwaniach stojących przed nami.

A w „Karuzeli” wszystko zaczęło się od doświadczeń rodziców wychowujących dzieci z ADHD i ich Grupy Wsparcia. Wymiana doświadczeń, podobne problemy i wyzwania zjednoczyły grupę rodziców, którzy chcieli zorganizować pomoc, niedostępną 10 lat temu na terenie Radomia dla takich dzieci. W ten sposób z potrzeby rodzice ci założyli Stowarzyszenie. Grupa dzieci, które potrzebowały wsparcia i diagnozy rosła także rozwijały się formy pomocy oferowanej przez Stowarzyszenie „Karuzela”. Dziś to między przedszkole integracyjne „Wesoła Karuzela” i „Mini Karuzela”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Treningi Umiejętności Społecznych, Grupy Wsparcia dla rodziców, studia podyplomowe kształcące pedagogów i terapeutów, których na lokalnym rynku wciąż jest za mało. Kluczem do sukcesu, jak powiedziała Pani Prezes Sylwia Waśkiewicz jest wspólny cel, ludzie, zdobywanie wiedzy oraz empatia i nastawienie na drugiego człowieka.

Dzięki tym wartościom „Karuzela” już dwukrotnie została uhonorowana „Mazowiecką Marka Ekonomii Społecznej". A w swoich działaniach zawsze propaguje postawy społeczne, których celem jest wspieranie i pomoc dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Nauka angielskiego na wesoło

Nauka języka obcego to jeden z elementów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Maluchy z Przedszkola Karuzela mogą się już pochwalić znajomością kolorów, liczb oraz możliwością nazywania części ciała w języku angielskim. Podczas ostatnich zajęć nasze przedszkolaki poznawały nazwy różnych zwierząt, np.: turtle , rabbit , mouse , elephant uczestnicząc w ciekawym przedstawieniu przygotowanym przez „Panią od angielskiego” – Panią Wiolę.
Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Ostatnie dni października przebiegały nam pod hasłem "Halloween" więc i nauka łączyła się z zabawą.

Dzieci wysłuchały historii na temat pochodzenia tego święta. Poznały także słówka związane z Halloween: pumpkin , ghost , witch , monster , spider . Na zajęciach języka angielskiego przedszkolaki przygotowały piękne maski. Natomiast w grupach, z pomocą Pani przygotowały lampiony z dyń. Tak w atmosferze zabawy poznawały nowe słowa i nawet nie zauważyły jak się angielskiego nauczyły.

BADABADA Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu

Według najnowszych, oficjalnych danych Centrum Kontroli Chorób w Stanach Zjednoczonych już 1 na 68 dzieci ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Zaburzenia te stanowią jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci, a w późniejszym wieku u dorosłych. Koszty opieki nad dorosłymi osobami z autyzmem są bardzo wysokie, stąd istnieje konieczność podejmowania działań ukierunkowanych na jak najwcześniejsze wykrywanie tych zaburzeń rozwojowych oraz ich profilaktykę.

Szacuje się, że co roku w Polsce około 15 000 maluchów znajduje się w grupie ryzyka wystąpienia autyzmu. Blisko 1 500 uzyska diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu. Niestety, większość otrzyma rozpoznanie, gdy będzie miało około 5 lat lub więcej, czyli na tyle późno, że zmaleją ich szanse na samodzielne życie w przyszłości. Wczesna diagnoza dziecka pozwoli na zmniejszenie stopnia niepełnosprawności powodowanego zaburzeniami ASD poprzez szybką interwencję we wczesnym stadium zaburzeń.

Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada" umożliwia ocenę prawidłowości rozwoju bardzo małych dzieci i pozwala na zakwalifikowanie części z nich do grupy ryzyka zaburzeń autystycznych. Do grupy wysokiego ryzyka możemy zaliczyć wcześniaki z niską wagą urodzeniową, lub innych powodów takich jak członek rodziny z ASD.

Celem programu jest monitorowanie rozwoju małych dzieci tak, aby jak najwcześniej wychwycić wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Program pozwala na monitorowanie rozwoju małych dzieci w wieku od 16 do 30 miesiąca życia.

Dzieci, u których jak najwcześniej wykryto zaburzenia rozwojowe (przed 3 rokiem życia) i u których wdrożono odpowiednie postępowanie terapeutyczne uzyskują znaczną poprawę jakości życia.

Program przewiduje działania nastawione na rozwój systemu opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi w zakresie szerzenia wiedzy jak i organizacji pomocy. Wierzymy, że dzięki temu zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci w wielu przypadkach będą rozpoznawane dużo wcześniej niż dotychczas oraz że staną się elementem systemowych rozwiązań.

Stowarzyszenie „Karuzela” przy współpracy z Fundacją „SYNAPSIS” pilotuje program na terenie Radomia oraz okolic.

Jesienne dobrodziejstwa

"... jednym ze szczególnych zadań wychowania przedszkolnego jest związanie uczuciowe dziecka z przyrodą i człowiekiem, i z tym, co jest znane i dobre na świecie." 

(S. Szuman: Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego.)

 

Każdy z nas chce by rozwój naszych dzieci przebiegał harmonijnie i prowadził do rozwoju wszechstronnego. Dlatego też musimy mieć świadomość znaczenia przyrody w percepcji świata i zwrócić uwagę na zbliżenie dzieci do przyrody, co pomoże im w odkrywaniu świata.

Zadaniem nauczycieli i rodziców, jest przybliżenie dziecka do świata natury. Możemy to osiągnąć przez właściwy przebieg działań wychowawczo - dydaktycznych.

Najważniejsze w procesie jest doświadczenie. Dlatego spacery, wyjścia i wycieczki w obszarze edukacji przyrodniczej powinny być priorytetem, a kącik przyrodniczy jest wsparciem w tym procesie. 

Dlatego gdy tylko pogoda dopisuje przedszkolaki z „Karuzeli” korzystają z dobrodziejstw jakie daje nam nasza polska jesień. A jesień to bardzo piękna i kolorowa pora roku. Stwarza mnóstwo okazji do poznawania otaczającego świata. Wszystkie grupy z naszego przedszkola aktywnie uczestniczą w poszukiwaniu jej skarbów. W okolicy przedszkola zbieraliśmy kasztany, żołędzie, kolorowe liście oraz owoce jarzębiny. Sprawiło nam to dużo radości. Zebrane skarby przynieśliśmy do przedszkola i wykorzystaliśmy podczas licznych zajęć i zabaw edukacyjnych. Pozostałymi udekorowaliśmy jesienne kąciki przyrody w naszych salach, które są wsparciem w procesie edukacji i pomagają nam bliżej poznać dary natury. Nasze jesienne kąciki są miejscem ekspozycji zgromadzonych przez nas darów jesieni. Są również miejscem umożliwiającym przeprowadzenie obserwacji i doświadczeń, a także miejscem wymiany myśli.

Kolejny rok akademicki na studiach podyplomowych rozpoczęty

Kolejny rok akademicki na studiach podyplomowych realizowanych w Radomiu przez Stowarzyszenie „Karuzela” we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy rozpoczęty.

 

Największym zainteresowaniem ponownie, cieszą się 3-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku „Integracja sensoryczna”. Studia te dają uprawnienia do prowadzenia pełnej diagnozy i terapii integracji sensorycznej w szkołach i placówkach oświatowych.

Studia z „Integracji sensorycznej” doskonale wpisują się w najnowsze standardy szkolnictwa wyższego, których celem jest łączenie wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. A współpraca Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia "Karuzela" w Radomiu, które od lat prowadzi punkty przedszkolne wyspecjalizowane w kształceniu dzieci z autyzmem, ADHD i Zespołem Aspergera jest gwarantem wiedzy teoretycznej i praktycznej. Studia te są zatem okazją do zdobycia wiedzy od wybitnych teoretyków i doświadczonych praktyków!

Ich atutem jest przede wszystkim młoda, a zarazem doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna! Są to wykładowcy z pasją, którzy łączą teorię z codziennym doświadczeniem. Mamy ogromną nadzieję, że swoimi pasjami „zarażą” słuchaczy studiów podyplomowych!

            Rekrutacja na studia prowadzona jest w trybie ciągłym. W momencie zebrania wymaganej liczby słuchaczy istnieje możliwość uruchomienia kolejnych kierunków.

            Kilkadziesiąt osób podjęło już trud zdobycia nowych, ale bardzo pożądanych na współczesnym rynku pracy kwalifikacji zawodowych!

            W aktualnej ofercie dydaktycznej – oprócz „flagowej” integracji sensorycznej, oferujemy 3-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie:

 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wczesną interwencją,
 • Biologii dla nauczycieli,
 • Matematyki dla nauczycieli,
 • Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami logopedii oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Nowością są 3-semestralne studia doskonalące na kierunku

 • Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.

Ponadto oferujemy studia 2-semestralne na tak atrakcyjnych kierunkach jak:

 • Zarządzanie oświatą,
 • Psychopedagogika i pomoc rodzinie,
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Bardzo ciekawym kierunkiem jest również

 • Stosowana analiza zachowania.

Zapraszamy

Szczegóły na stronie http://www.karuzela.org/studia.html

Akcja KomunikAACja...

Komunikacja jest oknem na świat porozumienia z innymi i czyni nas istotami intencjonalnymi i społecznymi. Sprawia, że potrafimy zaspokoić jedną z podstawowych potrzeb człowieka – bycie rozumianym. 

AAC (Alternative and Augumentative Communication) to alternatywne i wspomagające metody komunikacji, dzięki którym osoby niemówiące mogą  porozumieć się z innymi. W październiku na całym świecie upowszechnia się wiedzę na temat AAC.

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji nie hamują mowy, dają dziecku szansę na wyrażanie swoich potrzeb oraz pomagają im rozumieć często skomplikowany świat wieloznacznych słów.

Dla kogo AAC?

Wspomagającą komunikację wprowadza się osobom, które:

 • z różnych powodów nie potrafią komunikować się werbalnie, czyli m.in. osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 •  a także te z niepełnosprawnością intelektualną.

W jaki sposób wprowadza się AAC?

Istnieje kilka metod, które szczegółowo wskazują, w jaki sposób należy wprowadzić alternatywne czy wspomagające formy komunikacji.

 • Nieco inaczej pracuje się gestami, a jeszcze inaczej przy użyciu piktogramów.
 • Niektóre dzieci korzystają też z symboli przestrzennych – na przykład podają rzeczywisty kubek, kiedy chcą pić. Najważniejsze jest jednak to, żeby metoda była dobrana do każdego dziecka indywidualnie.
 • W naszym przedszkolu niektóre dzieci na piktogramach mają swoje własne zdjęcia oraz zdjęcia pokarmów czy zabawek ze swojego otoczenia. Wówczas książka komunikacyjna (czyli książka, za pomocą której dziecko informuje

Czy AAC hamuje rozwój mowy?

Nie ma ani jednego badania naukowego, które ukazywałoby szkodliwość AAC. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji udowadniają, że dziecko, które nie potrafi mówić, ma coś do powiedzenia. Często okazuje się, że jest to jedyna droga do wspólnego porozumienia. Niestety, nie każde dziecko zdolne jest do werbalnego wyrażania swoich potrzeb, dlatego należy znaleźć taki sposób, który pomoże mu te potrzeby zrealizować. W procesie terapii logopedycznej nie jest najważniejsze to, by dziecko powiedziało nic nieznaczące „a”. Ważne jest, by potrafiło coś zakomunikować, by język, którego używa – werbalny czy też niewerbalny – był narzędziem działania. Oczywiście bardzo często równolegle pracuje się nad mową dziecka i nad artykulacją. AAC nie wyklucza innych rodzajów terapii.

Należy też pamiętać, że komunikacja to nie tylko mowa – to także gesty, spojrzenia i uśmiechy.

 

Drogi Rodzicu, sprawdź, jakie niepokojące sygnały mogą wskazywać na  problemy komunikacyjne Twojego dziecka?

Umiejętności, które powinien opanować dwulatek:.

 • Twoje dziecko nie wskazuje palcem na przedmioty, które je interesują (gest wskazywania pojawia się ok. 9 miesiąca życia).
 • Twoje dziecko nie podąża wzrokiem za wskazaniem, czyli wówczas, gdy Ty wskazujesz palcem na interesujący przedmiot.
 •  Twoje dziecko nie reaguje na swoje imię.
 •  Twoje dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego.
 •  Twoje dziecko nie rozumie prostych poleceń.
 • Twoje dziecko nie dzieli się z Tobą radością, kiedy na przykład dostaje prezent.
 • Twoje dziecko ma problem z okazywaniem emocji.
 • Twoje dziecko ma problem z rozpoznawaniem emocji innych osób.
 • Twoje dziecko nie potrafi się z Tobą bawić w sposób naprzemienny (raz ja rzucam, raz Ty).
 • Twoje dziecko nie mówi.

Jeśli Twoje dziecko nie opanowało jeszcze powyższych umiejętności, to warto zwrócić uwagę na ich ćwiczenie i skonsultować się z logopedą, by pomóc mu w usprawnieniu jego rozwoju. 

Znaczenie zmysłu dotyku i równowagi w prawidłowym rozwoju dziecka.

Integracja sensoryczna jest procesem, który organizuje wrażenia jakie docierają z ciała i środowiska w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane do celowego działania.

Integracja Sensoryczna (SI ) to metoda uczenia się poprzez zmysły. Rozwijamy się i uczymy poprzez bodźce, które docierają do naszego ciała, właśnie dzięki narządom zmysłów. To zmysły dostarczają informacji zarówno o fizycznej kondycji ciała, jak i danych z otoczenia. Niezliczone fragmenty zmysłowych wiadomości płynących z receptorów wzrokowych, słuchowych, węchowych, smakowych, z każdego punktu na ciele (dotyk i propriocepcja), ale i ze specjalnych układów rejestrujących ruch (układ przedsionkowy) docierają nieustannie do naszego mózgu. Dane, które otrzyma mózg są organizowane w taki sposób by zostać użyte między innymi do tworzenia percepcji, planowania ruchu, postawy, napięcia mięśniowego, emocji, uczenia się. Integracja sensoryczna jest więc skomplikowanym procesem, podczas którego dokonuje się rozpoznanie, segregowanie i interpretacja bodźców zmysłowych oraz porównanie ich z wcześniejszymi doświadczeniami (Przyrowski, 2011).

Istnieją trzy układy sensoryczne leżące u podstaw całego rozwoju dziecka: układ dotykowy, układ przedsionkowy oraz układ proprioceptywny. Pomimo, że nie są one tak dostrzegane jak zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku, to mają duże znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Zmysł dotyku, zmysł przedsionkowy oraz proprioceptywny zaczyna się już rozwijać podczas życia płodowego.

Dotyk stanowi nasz pierwszy kontakt ze światem.

Pojawia się on jeszcze przed pojawieniem się zmysłu wzroku. Przychodzącemu na świat dziecku umożliwia on poczucie bezpieczeństwa, dzięki niemu tworzą się pierwsze więzi, co z kolei warunkuje rozwój społeczno-emocjonalny. Dzięki dotykowi rejestrujemy zimno, ciśnienie, ból, położenie ciała. W tym układzie rozróżnia się dwa rodzaje receptorów: ochronne i rozróżniające. Ochronne mieszczą się w mieszkach włosowych. Reagują one na delikatną stymulację, jak dźwięk czy fale powietrza. Rozróżniające mieszczą się w skórze właściwej i reagują gdy wchodzimy z czymś w kontakt. Rozróżnianie za pomocą dotyku dostarcza informacji o świecie jak i o swoim ciele. Ma wpływ na planowanie ruchu.

Układ przedsionkowy umożliwia radzenie sobie z grawitacją.

Jego podstawowa rola polega na kształtowaniu naszych relacji z siłą przyciągania ziemskiego. Ściśle współdziała on z odruchami, aby umożliwić ciału utrzymanie równowagi, zoptymalizować ilość informacji do osiągnięcia właściwego napięcia mięśniowego. Układ przedsionkowyi odruchy są od siebie zależne jeśli chodzi o kontrolę postawy i ruchu. Niewłaściwe sygnały przedsionkowe mogą wywołać odruchy pierwotne, a zaburzone reakcje odruchów zaburzą funkcjonowanie układu przedsionkowego. Układ przedsionkowy znajduje się w uchu wewnętrznym i połączony jest nerwem przedsionkowym z móżdżkiem, który to monitoruje nasze położenie w przestrzeni i pozycję w jakiej się znajdujemy. Informacja przesyłana przez układ przedsionkowy wpływa na słuch, a dźwięk wpływa na układ przedsionkowy. Właściwe funkcjonowanie układu przedsionkowego wpływa na takie umiejętności jak różnicowanie słuchowe, różnicowanie dźwięków znaczących od nieznaczących, kontrolę i planowanie ruchu mięśni produkujących mowę. Układ przedsionkowy jest powiązany również z narządem wzroku. Impulsy przekazywane z układu przedsionkowego do pnia mózgu wpływają na reakcje równowagi dzięki nerwom ruchowym kontrolującym ruchy oczu. Układ przedsionkowy wpływa na: skupienie wzroku, przenoszenie go z przedmiotu na przedmiot, śledzenie poruszającego się przedmiotu, szybkie i płynne przenoszenie wzroku z przedmiotów znajdujących się blisko na przedmioty znajdujące się daleko (przepisywanie z tablicy), widzenie obuoczne. Układ przedsionkowy ma duży wpływ na funkcje przestrzenne: wyróżnienie figury z tła, stałość formy, spostrzeganie pozycji w przestrzeni (prawidłowa orientacja liter i przedmiotów), orientacja przestrzenna (ocena odległości), kierunkowość. Ma wpływ na obustronną koordynację ciała, umiejętność przekraczania jego środka. Może być traktowany jak podstawa dla orientacji ciała w stosunku do otoczenia.

Układ proprioceptywny informuje nas o tym, gdzie znajdują się w danym momencie części ciała.

Daje wewnętrzne poczucie siebie, pozwalające nam działać bez świadomego myślenia i bez informacji pochodzących z innych zmysłów. Dzieci, które nie otrzymując dostatecznej ilości informacji od układu propriocepcji gdy siedzą nieruchomo, stale potrzebują się ruszać, by dostarczyć sobie tychże informacji przekazanych przez ruch mięśni o swoim położeniu w przestrzeni. Propriocepcja jest ściśle związana z układem przedsionkowym. Ich połączona praca wpływa m.in. na napięcie mięśniowe. Dzięki niej możemy wykonywać precyzyjne, skoordynowane ruchy rąk lub nóg bez konieczności ciągłego ich obserwowania, automatycznie dostosowywać pozycję naszego ciała, aby zapewnić stabilizację. Czucie proprioceptywne umożliwia również precyzyjną manipulację drobnymi przedmiotami, dostosowanie siły, z jaką należy wykonać ruch. Uczymy się i rozwijamy się przez zmysły. Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są niezwykle ważne dla budowania wiedzy o sobie i wiedzy o świecie. W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane codzienne czynności oraz właściwa zabawa stanowią solidny fundament do prawidłowego rozwoju.

 Pamiętaj o ważnych zasadach wychowując małe dziecko:

1. Przytulaj, głaszcz, masuj. Nie ograniczaj kontaktu dotykowego z dzieckiem.

2. Noś na rękach, kołysz, bujaj, kręć się z dzieckiem. Nie ograniczaj kontaktu kinestetycznego z dzieckiem.

3. Wkładaj do rąk dziecka różne zabawki, przedmioty i pomóż mu poznawać je.

4. Muzykuj z dzieckiem na naturalnych instrumentach. Graj na garnkach, butelkach, talerzach.

5. Pokaż dziecku jak brzmi świat. Uderzaj łyżeczką w szklankę, przelewaj wodę, włącz suszarkę.

6. Pozwól dziecku na swobodny ruch i trening mięśniowy. Ułóż dziecko na bezpiecznym podłożu i pozwól mu samodzielnie się poruszać, przekręcać, przesuwać, dźwigać.

7. Stwórz dziecku bogate sensorycznie środowisko (węch, smak, wzrok, dotyk, przedsionek, propriocepcja).

8. Zapewnij dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych i psychicznych.

9. Sięgnij do starych, sprawdzonych zabaw i zabawek, np.: masa solna, drewniane klocki.

10. Pozwól dziecku brudzić się, w ten sposób poznaje świat.

Mgr Renata Nobis Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej w KARUZELI

Ludzie pomagają Ludziom

❤️"Ludzie pomagają Ludziom"

Do Karuzeli przyjechała  fantastyczna ekipa Wolontariuszy z Wolontariatu Pracowniczego Polpharmy.

Dziękujemy Firmie Polharma, która ufundowała nam sprzęt terapeutyczny a Wolontariuszom Polpharmy za poświęcenie swojego czasu i zaangażowanie w zabawę z dziećmi oraz pokazanie jak mamy wspierać rozwój i zdrowie naszych dzieci.

Teraz już wiemy, że Polpharma to nie tylko leki, ale przede wszystkim ludzie, dla których najważniejszą wartością jest dzielenie się dobrem, swoimi umiejętnościami i troska o życie i zdrowie innych.

DZIĘKUJEMY ??

Wielkie zmiany, czyli przygotowanie dziecka do rozpoczęcia przygody z przedszkolem…

Większość rodziców boryka się z problemem wysłania swojej pociechy do przedszkola. Opisane poniżej wskazówki powinny być przydatne by łatwiej przygotować dziecko do nowej roli „przedszkolaka”.

 • Rodzicu to Ty musisz poradzić sobie z emocjami związanymi z nową sytuacją i rozłąką, by pomóc swojemu dziecku.

 • Pozwól maluchowi samodzielnie wybrać np.: szczoteczkę do zębów, pościel czy worek na ciapy.

 • Postarajcie się często zaglądać w okolicę przedszkola, niech pozna drogę do niego, zobaczy jak bawią się dzieci na placu zabaw.

 • Nauczcie je samodzielności. Warto poświęcić czas na ćwiczenie samodzielnego ubierania i rozbierania.

 • Odłóżcie na bok wszystko, co trudno założyć, co zapina się na guziki, lub wiąże na kokardkę. Im prościej tym lepiej : spodnie na gumkę, buty na rzep.

 • Nauczcie je samodzielności w łazience. Pilnujcie by dziecko miało nawyk częstego mycia rąk i żeby zawsze korzystało tylko ze swojego kubeczka, szczoteczki i ręcznika.

 • Nie wyręczajcie dziecka podczas posiłków.

 • Postawcie na naukę samodzielności, ale dopilnujcie, by dziecko umiało powiedzieć pani w przedszkolu: że chce mu się siusiu, chce mu się pić, jest zmęczone.

 • Przed rozpoczęciem roku w przedszkolu umówcie się na spotkanie z wychowawcą grupy: obejrzyjcie salę.

 • Do przedszkola niech idzie z ulubioną zabawką.

 • Poinformuj dziecko, kiedy masz zamiar wyjść. To bardzo ważne. Pocałuj je na dowidzenia i nie przedłużaj rozstania.

 • Powiedz, kiedy po nie wrócisz, i przyjdź punktualnie!

 • Pochwal dziecko za odwagę. Uczyniło ogromny krok do przodu!

 • Jeśli dziecko popłakuje w przedszkolu, trzeba będzie wprowadzać je stopniowo w życie przedszkolne.

Przedszkole, to nowa przygoda dzięki, której Twój maluch rozwinie zdolności, pozna przyjaciół i nauczy się wielu ważnych umiejętności.

Strona 1 z 2
Początek strony