PLATAN – Symbol Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2018 Przedmiot Wyróżniony Znakiem Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2018
Dyplom i medal Prezydenta Miasta Radomia za wieloletnią działalność na rzecz integracji i przełamywania barier społecznych poprzez włączenie osób niepełnosprawnych w życie społeczne i kulturalne Miasta Radomia oraz zaangażowanie w organizację Radomskich Dni Godności.
Strona 2 z 32
Początek strony