Nagrody

Nagrody (14)

PLATAN – Symbol Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2018

 • Przedmiot Wyróżniony Znakiem Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2018

Dyplom i medal Prezydenta Miasta Radomia

za wieloletnią działalność na rzecz

integracji i przełamywania barier społecznych

poprzez włączenie osób niepełnosprawnych

w życie społeczne i kulturalne Miasta Radomia

oraz zaangażowanie w organizację

Radomskich Dni Godności.

 • PLATAN – Symbol Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017
  • Przedmiot Wyróżniony Znakiem Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017

Dyplom Uznania za udział w III edycji

 • Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych 2016
 • Wyróżnienie w kategorii DOBRE PRAKTYKI 2016
  • za przedsięwzięcie „Trening Umiejętności Społecznych”
 • BadaBada program wczesnego wykrywania autyzmu
  • podziękowania za pomoc w przeszkoleniu 31 specjalistów wspierających rodziców z autyzmem w 2016 r.
Początek strony