Nagrody

Nagrody (14)

PLATAN – Symbol Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2018

  • Przedmiot Wyróżniony Znakiem Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2018

Dyplom i medal Prezydenta Miasta Radomia

za wieloletnią działalność na rzecz

integracji i przełamywania barier społecznych

poprzez włączenie osób niepełnosprawnych

w życie społeczne i kulturalne Miasta Radomia

oraz zaangażowanie w organizację

Radomskich Dni Godności.

  • PLATAN – Symbol Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2017
    • Przedmiot Wyróżniony Znakiem Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017
  • Wyróżnienie w kategorii DOBRE PRAKTYKI 2016
    • za przedsięwzięcie „Trening Umiejętności Społecznych”
  • BadaBada program wczesnego wykrywania autyzmu
    • podziękowania za pomoc w przeszkoleniu 31 specjalistów wspierających rodziców z autyzmem w 2016 r.
Początek strony