WtSie22

Stowarzyszenie „KARUZELA”

zaprasza na

WAKACYJNĄ
SZKÓŁKĘ PIŁKARSKĄ

Termin: 24.08 – 30.09.2017

W godzinach 9 -10:30, 10.30 – 12.00

I Grupa - dzieci w wieku 6-7 lat* (do 10 osób)

II Grupa - dzieci w wieku 8-10 lat * (do 10 osób)

*zadanie adresowane do dzieci z diagnozą autyzmu, ZA

Trener: Kamil Kwiatek – trener UEFA C

Szczegółowe informacje pod numerem 510 832 823

W siedzibie Stowarzyszenia „Karuzela”

Ul. Toruńska 12, 26-600 Radom

Zadanie jest współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego

Początek strony