NLut21

TWORZYMY INSTYTUT ROZWOJU DZIECKA

miejsce kompleksowego wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży.

Działalność INSTYTUTU ROZWOJU DZIECKA to:

- konsultacja wszystkich dzieci w zakresie prawidłowości rozwoju

- diagnoza zaburzeń rozwojowych

- rehabilitacja społeczna i zdrowotna

- różnorodne terapie dzieci i młodzieży

- konsultacje i wsparcie rodziców

- edukacja dzieci i młodzieży

- żłobek

- przedszkole

- szkoła

Głównym celem Instytutu Rozwoju Dziecka jest zapewnienie dzieciom i rodzicom przestrzeni, w której dostępne są różnorakie formy wsparcia niezbędne dla prawidłowego rozwoju. W tym opieka i edukacja w formie żłobka, przedszkola, szkoły i szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych.

Instytut Rozwoju Dziecka jest ujednoliceniem wieloletnich działań realizowanych przez Stowarzyszenie Karuzela opartych na doświadczeniu i wiedzy specjalistów kierujących się najwyższymi standardami we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży.

Instytut jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez naszych podopiecznych oraz mieszkańców Radomia i okolic, dla których ważna jest dostępność pomocy i kompleksowej oferty.

Usługi oferowane przez Instytut Rozwoju Dziecka są odpowiedzią dla rodziców poszukujących zaufania i odpowiedzialności oraz ciekawej oferty rozwojowej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Specjaliści pracujący w Instytucie to osoby zaangażowane i otwarte na potrzeby dzieci i rodziców Metody pracy stosowane przez w najwyższym stopniu odpowiadają potrzebom dzieci i młodzieży.

AMBASADORZY AKCJI

Ambasadorami akcji Tworzę Instytut Rozwoju Dziecka zostali

    

 

Początek strony