WtSty13

Bezpłatne badania psychologiczne

W najbliższy poniedziałek, 19 stycznia Stowarzyszenie ?Karuzela? w porozumieniu z Fundacją ?Savant?zaprasza na bezpłatne badania psychologiczne w ramach ogólnopolskiej kampanii na rzecz ADHD   i Zespołu Aspergera.

 

Badania odbywać będą się przy ul. Toruńskiej 12.

Przeprowadzone zostaną w dwóch grupach:

 

- o godz. 10.00 dla młodzieży w wieku 13-14 lat;

- o godz. 12.30 dla osób w wieku 15 ? 25 lat.

 

Celem badań jest rozpoznanie mocnych i słabych stron badanego.

Przypominamy, że badanie prowadzone będzie zgodnie z Kodeksem Etycznym Zawodu Psychologa, z zachowaniem poufności danych osobowych.

Bezpośrednie wyniki badania będą udostępnione wyłącznie osobom badanym. Każdy uczestnik otrzyma diagnozę swoich słabych i mocnych stron z określeniem sposobu rozwiązywania problemów oraz wskazówki do ewentualnej dalszej pracy terapeutycznej.

Zapisy oraz bliższe informacje pod nr tel. 510 804 104.

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

Początek strony