ŚrSty07

Od stycznia wyższe świadczenie pielęgnacyjne

Od 1 stycznia 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne dla osób, które zrezygnowały z pracy bądź jej nie podjęły, aby opiekować się dzieckiem z niepełnosprawnością, przyznawane będzie w wyższej kwocie ? 1200 zł netto (kwota ze składkami: 1576 zł). Ta wysokość świadczenia będzie obowiązywała przez cały rok 2015.Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom dzieci z niepełnosprawnością wówczas, jeśli powstała ona do ukończenia przez dziecko 18 roku życia albo ? gdy było ono w trakcie nauki ? do 25 roku życia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego zmieni się także 1 stycznia 2016 r. i wynosić będzie wówczas 1300 zł netto (kwota ze składkami 1703 zł), co będzie stanowić równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia będzie corocznie waloryzowana. Oznacza to, że co roku ma ono wzrastać o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie muszą wykonywać żadnych działań, aby dostać wyższe świadczenie od 1 stycznia 2015 r., gdyż jeśli są ustalone uprawnienia, wszystkie działania leżą po stronie organu wypłacającego świadczenie. W praktyce oznacza to, że osoby pobierające ten rodzaj wsparcia dostaną po prostu jego wyższą kwotę ? zawsze do końca miesiąca za dany miesiąc.Początek strony