WtPaź01

                        
Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szkolenie konferencyjne 

Moja społeczność ? Moje miejsce

adresowane do osób kształtujących politykę społeczną poprzez aktywne formy wspierania do aktywności społecznej przeciwdziałając jednocześnie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

 

25.10.2013r.

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Kościuszki 5a  Radom. ? sala konferencyjna

 

   PATRONAT

 

 

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
09.30 ? Sylwia Waśkiewicz prezes Stowarzyszenie ?Karuzela", Katarzyna Ziętek wiceprezes Stowarzyszenie ?Karuzela"

 

Część I szkoleniowa
Celem jest wskazanie sposobów aktywizacji osób niepełnosprawnych i zaprezentowanie działań umożliwiających aktywność zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10.00 Rola Ośrodków Pomocy Społecznej w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej - pomoc w aktywizacji społecznej, świadczenia finansowe
mgr Jolanta Michajluk ? pracownik socjalny, socjolog.
10.20 PFRON ? działania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej - ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych.
przedstawiciel PFRON
10.40 Wojewódzki Urząd Pracy ? działania na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.
Andrzej Sałata - kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS
11.00 Powiatowy Urząd Pracy ? polityka społeczna na terenie miasta Radom w zakresie aktywizacji zawodowej
Przedstawiciel PUP Radom
11.20 Kalkulator Kosztów Zaniechania ? szansa na lepsze jutro dzięki innowacjom w zakresie polityki społecznej.
Wojciech Jagielski ? Prezes Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości
PRZERWA KAWOWA

 

Część II informacyjna
Celem jest przedstawienie problemu wykluczenia społecznego, skutków braku aktywności społecznej jako element polityki społecznej.

12.15 Psychologiczne aspekty wykluczenia społecznego, bariery wejścia młodocianych na otwarty rynek pracy
mgr Elżbieta Bromowicz ? psycholog. 27 lat doświadczenia w P.P.P.P.
12.35 Korygowanie zachowań a aktywność społeczna, działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych
mgr. Anna Kowalczyk ? oligofrenopedagog.
12.55 Diagnoza zaburzeń zachowania w aspekcie wykluczenia, niepełnosprawność a aktywność społeczna
lek. med. Bocian Izabela - psychiatra. Terapeuta rodzinny.
PRZERWA KAWOWA

 

Część III praktyczna
Celem jest przedstawienie konkretnych możliwości podjęcia pracy zarobkowej poprzez tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.

13.30 Tworzenie podmiotów ekonomii Społecznej jako elementu aktywnej polityki społecznej.
Monika Makowiecka ? pedagog, trenerka, członkini Rady Programowej CAL.
? Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)
? Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
? Klub Integracji Społecznej(KIS),
? Centrum Integracji Społecznej(CIS),
? Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)
? Spółdzielnie Socjalne
15.00 Panel dyskusyjny ? innowacyjne sposoby aktywizacji
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA

 

ZAPISY  600 774 847

 

 

Początek strony