CzGru30

Systematycznie w każdy piątek Stowarzyszenie prowadziło zajęcia grupy samopomocowej dla rodziców dzieci z ADHD oraz z różnymi, innymi, zaburzeniami w zachowaniu.  Spotkania prowadzone były na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 134.

Na wybrane spotkania zapraszani byli przedstawiciele różnych zawodów, psychologów, lekarzy. Te spotkania cieszyły się  dużym zainteresowaniem.

Grupa  samopomocowa prócz informacji dawała rodzicom poczucie jedności, a przede wszystkim zrozumienia. Optymistycznie wpływała na pozytywne myślenie. Jest to jedyne miejsce w naszym mieście, gdzie rodzice mający problemy z okiełznaniem zachowań swoich dzieci mogą znaleźć wsparcie czy pomoc.

Początek strony