PtMar01

Turnus rehabilitacyjny nad morzem

Szukasz ośrodka i profesjonalistów specjalizujących się w terapii dzieci z  zaburzeniami w rozwoju?

Zapraszamy na 14-dniowy  turnus usprawniająco – rekreacyjny dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju do Kołobrzegu w ośrodku Podczele II.

w terminie od 23 lipca do 06 sierpnia 2019r.

Zajęcia na turnusie ukierunkowane na stymulowanie rozwoju w zakresie:

 • kształtowania umiejętności społecznych,
 • przystosowania do odpowiedniej relacji z otoczeniem,
 • nauki okazywania emocji i radzenia sobie ze stresem oraz agresją.

W realizacji turnusu stawiamy na zajęcia dostosowane do jakości funkcjonowania i możliwości dzieci i młodzieży, profesjonalizm kadry, która zawsze zdrowie i zadowolenie dzieci stawia na pierwszym miejscu. Dlatego tak ważne jest dla nas wypełnienie przez Rodzica formularza zgłoszeniowego i dostarczenie dokumentacji psychologiczno - pedagogicznej  dziecka przed rozpoczęciem turnusu.

  

Turnus przeznaczony jest  dla dzieci z:

– autyzmem, zespołem Aspergera

– ADHD

– zaburzeniami mowy

– zaburzeniami zachowania

– trudnościami w uczeniu się

– zaburzeniami integracji sensorycznej

Program turnusu obejmuje:

 • TUS (trening umiejętności społecznych)
 • trening zastępowania agresji
 • zajęcia polisensoryczne
 • sensoplastyka
 • arteterapia
 • zajęcia relaksacyjne
 • zabiegi poprzedzone bezpłatną konsultacją ze specjalistą

 oraz warsztaty i prelekcje dla rodziców:

 • rozwijanie mowy i komunikacji w codziennych sytuacjach
 • jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci
 • jak wychować dziecko w duchu pozytywnej dyscypliny
 • zabawa z dzieckiem
 • zajęcia relaksacyjne i wyciszające

 Dla każdego dziecka dziennie przewidziane są

- dwa zabiegi rehabilitacyjne fizykalne, zajęcia integracyjno- uspołeczniające, rozwijające, relaksacyjno- wyciszające i codzienne pobyty na kołobrzeskiej plaży.

 

Program dzienny:

08.00                  Śniadanie

09.00 – 10.00     Zabiegi fizykalne

10.00 – 14.00     Wyjście na plażę      

14.00                  Obiad

15.30 – 17.30      Zajęcia indywidulane i grupowe**

18.00                   Kolacja

19.00                   Zajęcia relaksacyjne i wyciszające

 

Koszt uczestnictwa

Dziecko w terapii, które jedzie z własnym opiekunem               3 140,00

Dziecko w terapii, które jedzie bez własnego opiekuna             3 400,00

Rodzic /opiekun/dodatkowy uczestnik z zabiegami                    2 140,00

Rodzic /opiekun/dodatkowy uczestnik bez zabiegów                 1 980,00


 

Zgłos dziecko na turnus:

Zgłoszenie na Turnus Rehabilitacyjny

Dane uczestnika koloni


Imię dziecka(*)

Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Nazwisko dziecka(*)

Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Data urodzenia dziecka(*)

Nieprawidłowe dane

Adres zamieszkania

Please let us know your message.

Imię rodzica / opiekuna prawnego(*)

Please sprawdź swoje imię i nazwisko.

Telefon

Please write a subject for your message.

e-mail(*)

Please let us know your email address.

Czy dziecko przejawia zachowania agresywne(*)

Nieprawidłowe dane

Czy dziecko przejawia zachowania typu niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowania społecznego(*)

Nieprawidłowe dane

Ile opiekunów/osób dodatkowych jedzie z dzieckiem?(*)

Nieprawidłowe dane

Po zgłoszeniu dziecka i wstępnej kwalifikacji prześlemy na podany adres formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa oraz umowę.

Instytut Rozwoju Dziecka

Ul. Starokrakowska 135

26-600 Radom

 

Początek strony