NMaj27

 

„Lodołamacz stereotypów i samotności”

  • Jak przekonać, że dziecko z niepełnosprawnością albo nadruchliwością ma takie same potrzeby i pragnienia jak jego rówieśnicy?
  • Albo co zrobić, by rodzic czy opiekun dziecka niepełnosprawnego mógł wrócić do pracy?
  • A czy życie po 60 roku życia może być jeszcze ciekawe?

Każde pokolenie ma swój czas i swoje sprawy, ale czy te 3 generacje są sobie potrzebne?

Na te i podobne pytania odpowiada „Lodołamacz stereotypów i samotności”. „Lodołamacz…to pomysł realizowany przez „Stowarzyszenie Karuzela”, w ramach projektu „Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” realizowanego przez Gminę Miasta Radomia. Jego celem jest zaprezentowanie ciekawych form aktywności społecznej 3 pokoleń, to jest dzieci, ich opiekunów i osób po 60 roku życia poprzez wymianę doświadczeń oraz wiedzy między pokoleniami, propagowanie wolontariatu i dobrosąsiedzkiej pomocy.

W ramach projektu dzieci, młodzież oraz seniorzy uczestniczą w Treningach Umiejętności Społecznych, a rodzice/opiekunowie w tym czasie doskonalą umiejętności potrzebne na rynku pracy. „Lodołamacz stereotypów i samotności” umożliwia współpracę międzypokoleniową, wzajemne poznanie siebie i swoich potrzeb. W czasie spotkań wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, a rodzice osób niepełnosprawnych podnoszą swoje kwalifikacje, by na nowo powrócić na rynek pracy. „Lodołamacz stereotypów i samotności” pomaga uczestnikom każdej generacji przekonać się, że w społeczeństwie każdy jest potrzebny i warto wyjść z domu, by spotkać ciekawych ludzi i dzielić się swoim czasem zyskując nowe kontakty, przyjaźnie.

Przez najbliższe tygodnie uczestnicy nabywają wiedzę i doświadczenia, które mamy nadzieję zaowocują większą aktywnością społeczną, przełamią stereotypowe postrzeganie innego pokolenia a dzięki nowym znajomościom uchronią przed samotnością i biernością.

Projekt „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Działanie 4.1:Innowacje społeczne

 

Początek strony