CzCze16

Wakacje. Dla dzieci czas wolny, czas wypoczynku, ale i  zabawy. Niejednego rodzica, jak co roku, męczy pytanie - jak zagospodarować go dzieciakom mądrze i atrakcyjnie? Niestety nie zawsze udaje się połączyć te dwie potrzeby.

Większość rodziców stara się świadomie planować wakacje swoim pociechom. Proponują wyjazdy lub uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej lub intelektualnej w miejscu zamieszkania. Preferowany jest na ogół, wypoczynek w grupie rówieśniczej, zorganizowanej. Słusznie upatruje się w  tej formie, korzystnego wpływu na kształtowanie pozytywnych nawyków dzieci, dotyczących spędzania czasu wolnego, a także właściwy rozwój emocjonalny i społeczny. Tak zwykle wygląda rozsądny pomysł myślącego rodzica. A co na to dzieci? Dzieci i  młodzież preferują spędzanie czasu przed telewizorem i komputerem, poświęcając dużo wolnego na czynności, z których niewiele zyskują, a często też tracą. Chociażby możliwości znalezienia swoich pasji, rozwoju zainteresowań, nawiązywania i pogłębiania przyjaźni, czy wreszcie rozwijania umiejętności międzyludzkich. W czasie gwałtownego postępu cywilizacji, nie da się całkowicie zatrzymać zjawiska powszechnego korzystania z internetu. W wakacje warto jednak zadbać, aby nie była to jedyna forma aktywności naszych dzieci w czasie wolnym. Zastanawiając się nad konstruktywnym spędzaniem czasu wolnego przez dzieci, warto wziąć pod uwagę następujące kwestie.

Zadbajmy o ty by wybrane aktywności, które proponujemy dziecku były dla niego interesujące (a nie dla nas –dorosłych). Te formy mogą być niecodzienne lub zwykłe, ale podane w nowej odsłonie.

Na początku przyjrzyj się potrzebom Twojego dziecka :

  • czy ważniejsze jest dla niego bycie z rówieśnikami,
  • czy marzy, aby rozwijać swoje pasje, zainteresowania,
  • a może najbardziej potrzebuje naszej uwagi i bliskości?

Może się wydawać, że aby zapewnić dzieciom odpowiednie rozrywki, niezbędny jest zasobny portfel. Tymczasem takie formy wspólnego spędzania czasu, które nie wymagają dużych nakładów finansowych, mogą być bardzo atrakcyjne i cenne dla dzieci z wielu powodów:

  • rozwijają kreatywność,
  • wzmacniają więzi i relacje w rodzinie,
  • rozbudzają zainteresowania i pasje,
  • w przypadku aktywności ruchowych – rozwijają  motorykę dużą,
  • w przypadku zabaw manualnych –rozwijają motorykę małą tak pomocną w zapobieganiu trudnościom w pisaniu i czytaniu.

Możemy proponować dzieciom np.: wycieczki, spacery po najbliższej okolicy, wspólne aktywności sportowe, wykonywanie razem codziennych czynności (np. przygotowywanie posiłków, wspólne pieczenie ciasta), malowanie, rysowanie, uczestniczenie w nieodpłatnych zajęciach organizowanych przez lokalne społeczności. Bardzo istotnym jest pozytywny klimat emocjonalny. Naszym dzieciom powinien towarzyszyć pogodny nastrój, gotowość do przeżywania przygody, rozbudzona ciekawość. Jako rodzice, opiekunowie dbajmy o dobrą atmosferę czasu spędzanego razem. Pamiętajmy, że nasze emocje udzielają się innym, a szczególnie dzieciom. Zarówno podczas wypoczynku zorganizowanego na koloniach, półkoloniach, czy też w domu, bardzo ważne jest bezpieczeństwo dzieci. Warto sprawdzić, pod czyją opieką będzie nasze dziecko, w jakich warunkach będzie przebywać. Nad wodą, czy w górach niezbędna jest znajomość i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Efektem przemyślanych, konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci i  młodzież, będzie nie tylko regeneracja sił fizycznych i  psychicznych, ale też profilaktyka przed nadmiernym korzystaniem z internetu i gier komputerowych oraz kształtowanie nawyku spędzania wolnego czasu w sposób aktywny.

 Dobrze wykorzystany czas wolny stymuluje wszechstronny rozwój młodego człowieka, sprzyja kształtowaniu tożsamości i samoświadomości. Warto się zaangażować, poświęcić większą uwagę, podczas planowania wypoczynku wakacyjnego naszym dzieciom.

 

mgr Małgorzata Krawczyk Psycholog

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna Nr 3 w Radomiu.

Początek strony