PnKwi09

Stwórz Instytut Rozwoju Dziecka - Podaruj 1% podatku

Podaruj 1% podatku

stwórz

Instytut Rozwoju Dziecka

najlepsze miejsce w Radomiu, gdzie sprawdzisz, czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo

Twój 1 % podatku pozwoli

  • diagnozować dzieci pod katem zaburzeń rozwojowych
  • wykrywać m.in. autyzm, zespół aspergera, adhd
  • podjąć wczesną, specjalistyczną terapię
  • zapobiegać trudnym zachowaniom dzieci
  • wspierać rodziców w procesie wychowania

Podaruj 1% podatku

Wpisując w rozliczenie podatkowe nr.

0000 293451

Cel szczegółowy

Instytut Rozwoju Dziecka

Początek strony