WtLut27

W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych wszystkim Organizacjom DZIĘKUJEMY za zaangażowanie w działanie na rzecz lokalnych społeczności i wartości oraz ŻYCZYMY by energia do zmian i wiara w potęgę oddolnego działania towarzyszyła nam każdego dnia.

A my, NGO działamy tak:

Kreujemy społeczeństwo obywatelskie
Akceptujemy inność
Rozumiemy potrzeby
Uwrażliwiamy na niepełnosprawnych
Zmieniamy Świat na lepszy
Entuzjastycznie pomagamy
Lubimy ludzi
Angażujemy do wspólnego działania

Wszyscy jesteśmy zakręceni na pomaganie jak Stowarzyszenie Karuzela

I wszystkich społeczników, którzy tworzą wyjątkową rodzinę Organizacji Pozarządowych.

Początek strony