SoSty13

 • terapia psychologiczna i pedagogiczna
 • terapia poprzez sztukę i zabawę
 • wzmacnianie zainteresowań
 • poszukiwanie mocnych stron dziecka
 • zabiegi rehabilitacyjne

to tylko niektóre z zajęć, w jakich można będzie uczestniczyć podczas

Turnusu Rehabilitacyjnego w Darłówku w ośrodku Maria

W dniach od 07 lipca do 20 lipca 2018

Program rehabilitacyjny turnusu:

 • badanie lekarskie na początku i końcu turnusu
 • 20 godzin treningu umiejętności wychowawczych oraz treningu modyfikacji trudnych zachowań,
 • 20 zabiegów rehabilitacyjnych co najmniej dwa rodzaje zabiegów dziennie wg wskazań lekarza,
 • 10 godzin zajęć dla dzieci z doskonalenie umiejętności poznawczych, współpracy z rówieśnikami,
 • 10 godzin zajęć współpracy z dorosłymi, praca w zespołach: dziecko i rodzic/opiekun, nauka poprze sztukę, zabawę i animację,
 • 2 godziny indywidualnych konsultacji psychologiczno – pedagogicznych,
 • całodobowa opieka pielęgniarki

Ponadto:

 • wzmacnianie mocnych stron dziecka,
 • wzmacnianie pożądanych zachowań,
 • poszukiwanie zainteresowań,
 • na prośbę opinia o dziecku po zakończonym turnusie.

Na turnus przyjmujemy dzieci i młodzież dla których wyznaczamy opiekunów Stowarzyszenia Karuzela

W programie dodatkowo zaplanowano atrakcje:

 • wzmacnianie mocnych stron dziecka,
 • dwa wejście na basen w Hotelu „Lidia”
 • rejs statkiem lub rejs tramwajem wodnym
 • zwiedzanie Darłowa
 • wejście na Latarnię Morską w Darłówku

Ponadto

 • spotkania integracyjne
 • wieczorki taneczne z poczęstunkiem
 • karaoke
 • kąpiele morskie
 • plażowanie – leniuchowanie
 • - spotkania przy grillu
 • wieczorne ogniska i dodatkowe atrakcje animacyjne

Zajęcia odbywać się będą wg ramowego rozkładu dnia:

pobudka, poranna toaleta, gimnastyka, sprzątanie pokojów, śniadanie, zajęcia zorganizowane, obiad, zajęcia zorganizowane w grupach, kolacja, zajęcia wieczorne, toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej, cisza nocna.

Uczestnicy zapewnione będą mieli trzy posiłki: śniadanie, 2-daniowy obiad z deserem, podwieczorek, kolację. Wszyscy objęci zostaną fachową opiekę psychologa oraz pedagoga.

Opis Ośrodka

Ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny „Maria” to kameralny obiekt, położony w samym centrum spokojnego Darłówka Zachodniego zaledwie 200 metrów od piaszczystej plaży, a 70 metrów od portu, gdzie w dniu wyjazdu może kupić świeżą rybkę prosto z kutra

Poza bazą zabiegową i zajęciami rekreacyjno- usprawniającymi uczestnicy zakwaterowani będą w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. Szczególną troską ośrodek  obejmuje kuchnię. Śniadania i kolacja serwowane  w formie szwedzkiego stołu z którego można jeść do woli. Do śniadania różne rodzaje kawy i herbaty, a kolacje zawsze ciepłe. Obiady zawsze dwudaniowe i urozmaicone . Wszystkie warzywa pochodzą  z  ekologicznego gospodarstwa rolnego, oddalonego 19 km od Darłówka. W cenie turnusu, jako dodatkowe atrakcje, zapewniamy wieczorki taneczne z poczęstunkiem, karaoke, dyskoteki, wieczorki integracyjne, spotkanie przy grillu i ognisku z pieczeniem kiełbasek.

 

Cena turnusu:
Dziecko objęte rehabilitacją: 2150 zł
Drugie dziecko objęte rehabilitacją: 1950 zł
Drugie dziecko nie biorące udziału w terapii (wyłącznie gdy jedzie dwóch opiekunów): 1950 zł
Opiekun dziecka objęty terapią: 2150 zł
Dodatkowy opiekun  2 150 zł

Możliwość wyjazdu dziecka samodzielnego powyżej 13 roku życia. Koszt   3 150 zł (grupa 3 os)

 

Kadra:
kierownik odpowiedzialny za przebieg danego turnusu,
specjalista do spraw rekreacji, animator
pedagog ,
psycholog,
pielęgniarka

Możliwość korzystania w nagłych przypadkach  z opieki lekarskiej,

Szczegółowe informacje Katarzyna Ziętek tel. 600 774 847

Stowarzyszenie KARUZELA 
ul. Toruńska 12
26-600 Radom
Wpłata zaliczki na konto PeKaO Bank Polska SA 53 1240 5703 1111 0010 3340 1413

Turnus rehabilitacyjny usprawniająco- rekreacyjny

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że osoby niepełnosprawne lub rodzice (opiekunowie) niepełnosprawnego dziecka mogą raz w roku ubiegać się o dofinansowanie - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa dziecka wraz
z opiekunem w turnusie rehabilitacyjnym.

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Do wniosku trzeba dołączyć kopię orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności oraz wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku 16 - 24 lata, uczące się i niepracujące.

Wysokość dofinansowania waha się od 18% do 27% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową, dofinansowanie dla osoby niepełnosprawnej lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Może to nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Początek strony