ŚrGru20

10 lat działalności Stowarzyszenia, to tysiące spotkanych ludzi, dzieci, których świat próbujemy otwierać, zmieniać na lepsze, tysiące godzin pracy, czasem potu i trudu, ale często także radości.

Od 10 lat naszym Karuzelowym wyzwaniom i wysiłkom patronuje Pani Prezes Sylwia Waśkiewicz.

W czasie tegorocznej wigilii organizacji pozarządowych to zaangażowanie Pani Sylwii zostało nagrodzone dyplomem i medalem Prezydenta Miasta Radomia „ za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój i działalność Stowarzyszenia „Karuzela” oraz szczególną wrażliwość na potrzeby dzieci i młodzieży przejawiającą się przez tworzenie warunków do adaptacji podopiecznych w środowisku społecznym”.

To uznanie działań Pani Prezes i Stowarzyszenia Karuzela jest dla nas zaszczytem ale też mobilizacją do podejmowania wyzwań i niesienia pomocy przez kolejne lata.

Początek strony