PnGru11

Nabór do żłobka rozpoczęty!!!

Żłobek powstaje w ramach projektu

 „Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. Powrót do aktywności zawodowej rodziców”

Realizowanej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy

Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących  opiekę nad dziećmi do lat 3

Projekt zakłada   ułatwienie powrotu na rynek pracy 30 kobietom z powiatu radomskiego i miasta Radom, sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 30 miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobku i zapewnienie opieki, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r

Szczegółowe informacje publikujemy na stronie www.karuzela.org/zlobek

 

Początek strony