WtPaź31

BADABADA Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu

Według najnowszych, oficjalnych danych Centrum Kontroli Chorób w Stanach Zjednoczonych już 1 na 68 dzieci ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Zaburzenia te stanowią jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci, a w późniejszym wieku u dorosłych. Koszty opieki nad dorosłymi osobami z autyzmem są bardzo wysokie, stąd istnieje konieczność podejmowania działań ukierunkowanych na jak najwcześniejsze wykrywanie tych zaburzeń rozwojowych oraz ich profilaktykę.

Szacuje się, że co roku w Polsce około 15 000 maluchów znajduje się w grupie ryzyka wystąpienia autyzmu. Blisko 1 500 uzyska diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu. Niestety, większość otrzyma rozpoznanie, gdy będzie miało około 5 lat lub więcej, czyli na tyle późno, że zmaleją ich szanse na samodzielne życie w przyszłości. Wczesna diagnoza dziecka pozwoli na zmniejszenie stopnia niepełnosprawności powodowanego zaburzeniami ASD poprzez szybką interwencję we wczesnym stadium zaburzeń.

Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada" umożliwia ocenę prawidłowości rozwoju bardzo małych dzieci i pozwala na zakwalifikowanie części z nich do grupy ryzyka zaburzeń autystycznych. Do grupy wysokiego ryzyka możemy zaliczyć wcześniaki z niską wagą urodzeniową, lub innych powodów takich jak członek rodziny z ASD.

Celem programu jest monitorowanie rozwoju małych dzieci tak, aby jak najwcześniej wychwycić wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Program pozwala na monitorowanie rozwoju małych dzieci w wieku od 16 do 30 miesiąca życia.

Dzieci, u których jak najwcześniej wykryto zaburzenia rozwojowe (przed 3 rokiem życia) i u których wdrożono odpowiednie postępowanie terapeutyczne uzyskują znaczną poprawę jakości życia.

Program przewiduje działania nastawione na rozwój systemu opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi w zakresie szerzenia wiedzy jak i organizacji pomocy. Wierzymy, że dzięki temu zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci w wielu przypadkach będą rozpoznawane dużo wcześniej niż dotychczas oraz że staną się elementem systemowych rozwiązań.

Stowarzyszenie „Karuzela” przy współpracy z Fundacją „SYNAPSIS” pilotuje program na terenie Radomia oraz okolic.

Początek strony