Terapie

Poradnia oferuje następujące terapie

Terapia Integracji Sensorycznej:
To terapia skierowana do dzieci mających problem z właściwą organizacją wrażeń zmysłowych, które mogą objawiać się :

 • wygórowaną lub zbyt niską reakcją na bodźce zmysłowe ( nadwrażliwością lub podwrażliwością)

 • kłopotami z koncentracją

 • niezgrabnością ruchową

 • opóźnionym rozwojem mowy etc.

Terapia Czaszkowo-krzyżowa (cranio-sacralna)- model biodynamiczny:

Subtelny masaż mający na celu wyciszenie dziecka. Pomaga w normalizacji napięcia mięśniowego.

Zastosowanie:

 • zaburzenia emocjonalne

 • nadpobudliwość psychoruchowa

 • autyzm

 • mózgowe porażenie dziecięce

 • ADHD

 • migreny

 • depresje i inne.

Rehabilitacja:

Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem dostępnych technik i metod „specjalnych” fizjoterapii: „(NDT-Bobath, FDM, PNF, t. czaszkowo- krzyżowa, rehabilitacja stomatologiczna, kinesiology taping i inne). Jest to wspomaganie rozwoju ruchowego oraz poznawczego dziecka. Terapia dostosowana do wieku, możliwości i potrzeb dziecka. Staramy się aby warunki, w których ćwiczy dziecko były zawsze przyjazne i komfortowe, ponieważ tylko w takich okolicznościach dziecko ma szanse uczyć się, zapamiętywać „wrażenia” z ciała, których doświadcza podczas terapii.
Zastosowanie:

 • Uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego

 • Cechy opóźnienia psychoruchowego

 • Wady genetyczne,

 • Wady postawy.

Rehabilitacja stomatologiczna:

Rehabilitacja stomatologiczna to techniki rozluźniające staw skroniowo- żuchwowy połączone z badaniem postawy ciała . Zastosowanie:

 • bóle głowy

 • bóle żuchwy i szczęki

 • bóle i trzaski w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych

 • noszenie aparatu ortodontycznego

 • zgrzytanie zębami ( bruksizm )

 • zaciskanie zębów

 • wady postawy

 • szumy w uszach

 • wady postawy

 • nadmierne ślinienie się

Terapia ręki:

Terapia Ręki ma na celu usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak i dostarczenia wrażeń dotykowych. Są to ćwiczenia oraz zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu i koordynację pomiędzy dłońmi.

 Terapia pedagogiczna:

Terapia pedagogiczna służy pomocy dzieciom w przypadku odrzucenia przez grupę rówieśniczą, poprawienia kompetencji społecznych lub w nauce czytania, pisania i liczenia. Skierowana do dzieci mających problemy w przyswajaniu wiadomości oraz umiejętności jakie przewiduje program nauczania. Harmonogram zajęć jest indywidualnie dopasowany do potrzeb klienta. Praca polega na kompleksowym podejściu do zaburzeń dziecka.

 Terapia psychologiczna:

Terapia psychologiczna wykorzystuje w działaniu spontaniczną- niekierowaną aktywność dziecka w zabawie oraz dialogu z terapeutą, w taki sposób aby dziecko mogło wypowiedzieć bądź wyrazić trudne dla niego problemy oraz emocje. Terapeuta bazuje na budowaniu zaufania w relacji z maluchem tak by stopniowo pokonywać barierę emocjonalną, która utrudnia harmonijny rozwój dziecka.

Wszystkie terpie trwają 50 minut. Zapraszamy!

Więcej w tej kategorii: « Specjaliści Konsultacje »

Stowarzyszenie "Karuzela"

Powołane w listopadzie 2007r. by pomagać osobom z ADHD, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami..

OPP

Dochód z działalności przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową. Wpisując w zeznanie podatkowe nr KRS 0000 293451 umożliwiasz dzieciom podjęcie najlepszej dla nich terapii.

Godziny otwarcia

Żłobek i przedszkole

 • pon-pt: 6:30-16:30

Poradnia

 • pon-pt: 7:30-17:30

Szybki kontakt

Możesz nas odwiedzić pod adresem:
Starokrakowska 135 26-600 Radom
stowarzyszenie@karuzela.org

Zarząd Stowarzyszenia "Karuzela":

Prezes Sylwia Waśkiewicz
tel.509 057 823

Instytut Rozwoju Dziecka

Dyr. Generalny Linda Dąbrowska
tel. sekretariat: 510 832 823

© 2019 Karuzela.org All Rights Reserved. Stworzono we współpracy z web-coder.pl